Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 6 z dnia 29 marca 2018

NARADA nr 06_2018
w dniu 29 marca 2018 r.


Projekty uchwał na sesję RM w dniu 24 kwietnia 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr: 9/6 i 9/9 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 21.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik-Podolska, Z-ca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego terenu inwestycyjnego składającego się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer 28/1, 28/2, 28/3 z obrębu 4806
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik-Podolska, Z-ca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 z obrębu 4014
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik-Podolska, Z-ca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej - działki: nr 137/1, nr 137/2, nr 137/3, 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik-Podolska, Z-ca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Karpiej stanowiącej działki: nr 7/16 i 1/12 z obr. nr 4112 (Dąbie 112) oraz ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 7/18 z obr. 4112 (Dąbie 112), położonej przy ul. Szlamowej
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik-Podolska, Z-ca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Floriana Krygiera” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: przekazano do dalszej analizy

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Wodozbiór” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

Stanowisko Prezydenta Miasta:
1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent przyjął sprawozdania.

2. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie udostępnienia nieruchomości – działki nr 1/5 z obrębu 4406 o pow. 454.148 m2 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin (tzw. Sadlińskie Łęgi) na potrzeby odkładu niezanieczyszczonego urobku pochodzącego z pogłębienia toru wodnego na Jeziorze Dąbie
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: Prezydent wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury związanej z udostępnieniem gruntu.
 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/04/03, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2018/04/03 14:19:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2018/04/03 14:19:50 nowa pozycja