Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 23 z dnia 04 grudnia 2018

NARADA nr 23_2018
z dnia 4, 6 grudnia 2018 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 18 grudnia 2018 r.


1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezbudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Michalski, Zastępca Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Michalski, Zastępca Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Michalski, Zastępca Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Michalski, Zastępca Dyrektora BPPM
decyzja: przekazano do dalszej analizy

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10. Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecin
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin
wnosi: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Projekty uchwał w sprawie Statutów Osiedli Miejskich:
14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn
15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe – Klęskowo
16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo- Grabowo
20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
27. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze – Wyspa Pucka
28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko
29. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
30. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
31. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
32. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia – Śmierdnica - Jezierzyce
33. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
34. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
35. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
36. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
37. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
38. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
39. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
40. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście- Północ
41. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód
42. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
43. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
44. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
45. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo
46. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
47. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
48. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
49. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
50. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce – Klucz


wnosi: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

51. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

52. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje p. K. Bogusławska, Dyrektor BS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w rejonie ulicy Pokoju 77 na rzecz użytkownika nieruchomości Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w Poznaniu.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wariant II, tj. oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami Hospicjum św. Jana Ewangelisty wraz ze sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń, z przeznaczeniem na cele opiekuńczo – lecznicze niezwiązane z działalnością zarobkową oraz cele charytatywne i sakralne.

2. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Bulwar Gdański 31 na rzecz użytkownika nieruchomości Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wariant II, tj. oddanie w użytkowanie wieczyste (nieodpłatnie) w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami opieki społecznej oraz stołówki dla bezdomnych, wraz ze sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków z przeznaczeniem na realizację celów charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych niezwiązanych z działalnością zarobkową, własne cele mieszkaniowe oraz realizację celów statutowych Zgromadzenia.

3. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Duńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/2 obręb 3078, o powierzchni 7877 m²
wnosi: p. D Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wariant II, tj. przygotować do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz Stowarzyszenia Tenisowy Szczecin – Tenisowe Asy, nieruchomość gruntową z przeznaczeniem pod ośrodek sportu i rekreacji o charakterze lokalnym z następującym programem funkcjonalnym: pięć kortów tenisowych (w tym dwa z całorocznym zadaszeniem) wraz z niezbędną infrastrukturą.

4. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent Miasta zatwierdził Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

5. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Szczecin na realizację zadań inwestycyjnych w środkach trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin
wnosi: p. M. Przepiera , Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

6. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie akceptacji cennika Świadczenia Usług związanych z przyjęciem odpadów do zagospodarowania na rok 2019 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów SP. z o.o. w Szczecinie
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował cennik.

7. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zagospodarowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Niemierzyńskiej 3, 4 (działka nr 4/3 z obrębu 1010)
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wariant II, tj. sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, na której posadowione są dwa budynki, objęte ochroną konserwatorską i ujęte w gminnej ewidencji zabytków, z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z warunkiem zachowania zaleceń konserwatora zabytków.


 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/12/12, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2018/12/12 10:56:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2018/12/12 10:56:57 nowa pozycja