Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 6 z dnia 27 stycznia 2016

NARADA nr 06_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 27 stycznia 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 23 lutego 2016 r.

 

 

1.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska – Konserwator Zabytków

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Buwelski, Dyrektor WOiB

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 2” w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Inspektowa” w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska” w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Leona Heyki 15, stanowiącej działkę  nr  21/8 z obrębu 1088.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p.Katarzyna Jurczak – Zastępca Dyrektora WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległych.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Katarzyna Jurczak – Zastępca Dyrektora WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie .przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych dla Gminy Miasta Szczecin na lata 2015-2020.

wnosi: p. Krzysztof Soska PM

prezentuje: p. Marta Giezek, Dyrektor MOPR

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Kształcenia Kursowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6.

wnosi: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Lidia Rogaś  – Dyrektor WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie realizacji  i złożenia wniosków o  dofinansowanie dla projektów pn.: „Park Majowe”, „Rewitalizacja Placu Batorego”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,  współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Konkurs Nr POIiŚ.2.5/1/2015.

wnosi: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Ekoportu” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Konkurs Nr POIS.2.2/1/2015

wnosi: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały Nr 5/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego   w rejonie ulicy Ostrowskiej, stanowiącego działki nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Katarzyna Jurczak – Zastępca Dyrektora WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

19. Projekt uchwały, w sprawie wyboru przedstawiciela GMS do walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Batyckich

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: Grzegorz Łubian,  Dyrektor WO

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko, w sprawie złożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Szczecinie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Czysta Odra w Szczecinie”, konkurs zamknięty  nr POIiŚ.2.3/1/2015

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

Informacje:

 

1.Informacja w sprawie stanu przygotowań komunikacji w zakresieuchwały dot.określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ, p. Adam Morawski, BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, nt. aktualnej sytuacji w schronisku dla zwierząt.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

3. Informacja w sprawie nowej organizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej

Wnosi/prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyr. BPM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/02/02, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/02/02 08:20:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/02/02 08:20:10 nowa pozycja