Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 25 z dnia 12 maja 2016

NARADA nr  25_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 12 maja 2016 r.

 

Stanowska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zwiększenia budżetu biura MKZ, o kwotę 120 000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, przy pl. Kościelnym w Szczecinie Dąbiu.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Ewa Dominiak – Górska- MKZ

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/15 PM Szczecin, z dnia 04 marca 1990 r., w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność GMS

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Lila Królikowska – Zastępca Dyrektora ZBiLK / p. Lidia Rogaś - Dyrektor WOś

decyzja: zwrócono do wnioskodawcy

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Zachodniopomorskiemu

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Pudło - Żylińska, Dyrektor WPiOL

decyzja: zwrócono do wnioskodawcy

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie roszczeń osób prowadzących działalność oświatową w postaci przedszkoli niepublicznych oraz propozycji podjęcia negocjacji pozasądowych.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś

decyzja: zwrócono do wnioskodawcy

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie powierzenia wykonania prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku, przy ul. Stołczyńskiej 161 w szczecinie, w którym zostanie utworzony Klub Seniora

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Budnik, Kierownik Referatu WSS

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie koncepcji organizacji Dni Morza 2016 oraz TTSR 2017

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie współpracy stron, w zakresie współorganizacji 4. Międzynarodowego Kongresu, który odbędzie się w dniach 08-10.06.2016 r.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Aleksander Buwelski, Dyrektor WOIiB

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja w sprawie przebiegu procedury sprzedaży udziałów należących do Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. Z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

prezentuje: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: Informację przyjęto.

 

4Informacja, w sprawie harmonogramu i rekomendacji, dotyczących „centralizacji” rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek budżetowych.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Pudło - Żylińska, Dyrektor WPiOL

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie monitoringu funduszy za marzec 2016.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja, w sprawie inwestycji hala tenisowa, w kontekście organizacji PeKaO Szczecin Open.

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Wojciech Olbryś – Dyrektor MOSRiR

decyzja: Informację przyjęto.

 

7.Informacja, w sprawie harmonogramu działań związanego z rozszerzeniem SPP oraz powstaniem placów parkingowych, w kontekście przekształcenia NIOL.

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Konrad Stępień, Prezes NIOL

decyzja: Informację przyjęto.

 

8.Informacja, w sprawie możliwości czasowego zagospodarowania części mariny, na nowe miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Szczecina.

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

9.Informacja, dotycząca modernizacji szczecińskich kąpielisk otwartych – Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Tomasz Wawrzyńczak, Dyrektor ZUK

decyzja: Informację przyjęto.

 

10.Omówienie porządku sesji RM, na dzień 17 maja 2016 r.

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

11. Informacja, w sprawie budowy DK 13

wnosi: p. R. Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM

prezentuje: p. R. Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM         

decyzja: Informację przyjęto.

 

12. Informacja, w sprawie porozumienia  z gminami ościennymi, w kontekście SKA

wnosi: p. R. Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM

prezentuje: p. R. Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM

decyzja: Informację przyjęto.

               

13. Informacja, w sprawie najmu pawilonu na alei Kwiatowej

wnosi: p. R. Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM

prezentuje: p. R. Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM

decyzja: Informację przyjęto.         


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/05/17 13:26:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/05/17 13:26:01 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/05/17 12:03:19 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/05/17 09:45:08 nowa pozycja