Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 44 z dnia 03 sierpnia 2016

NARADA nr  44_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 3 sierpnia 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 6 września 2016 r.


1.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Poznańskiej zlokalizowanej na działce nr 37 z obrębu 3074     
do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk –  Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


2.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Sierakowskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk –  Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


3.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie przystani żeglarskiej położonej przy ulicy Przestrzennej do kategorii dróg gminnych na terenie GMS

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk –Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


4.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk –Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


5. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk –Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


6.Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do Gminy Miasto Szczecin jednej rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. L. Matlak – Dyrektor BOI

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej

w Szczecinie przy ul. Średniej 16, składającej się z działek: nr 78/2, nr 79/1 z obrębu 3006.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska –Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


8.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


9.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali niemieszkalnych –pomieszczeń gospodarczych o numerach 5a i 5b położonych w budynku przy ul. Ojca Beyzyma 8 w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


12.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska – MKZ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspa Pucka – Południe” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka – Południe”.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Anna Nawacka- Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


14.Projekt uchwały w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - cmentarz - Bronowicka 2" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Anna Nawacka- Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


15.Projekt uchwały, w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Anna Nawacka- Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


16.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Słowieńsko 2" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Anna Nawacka- Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: projekt skierowany pod obrady sesji w październiku br.


17.Projekt uchwały, w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo 3" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Anna Nawacka- Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


18.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy - Szlamowa"
w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Anna Nawacka- Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


19.Projekt uchwały, w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Anna Nawacka- Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM


Stanowiska Prezydenta Miasta:


1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie realizacji koncepcji dostosowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, przy ul. Polickiej 3 w Szczecinie, do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną i ruchową)  

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: wniosek został zaakceptowany - w zakresie złożenia aplikacji do  PFRON


2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia harmonogramu i rekomendacji dotyczących  wypracowania koncepcji utworzenia CUW Gminy Miasto Szczecin do obsługi jednostek oświatowych na podstawie informacji
o sposobie wdrażania Centrum Usług Wspólnych w Gdańsku i Bydgoszczy.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta                      

prezentuje: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta/ p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: przekazano do dalszej analizy


3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie dalszego postępowania, dotyczącego prowadzenia regulacji stanów prawnych dla sieci energetycznych (z wyłączeniem najwyższego napięcia), gazowych i telekomunikacyjnych.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: przekazano do dalszej analizy.


4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wniosek został zaakceptowany


Informacje:


1.Informacja w sprawie zmian w systemie oświaty.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: informację przyjęto


2.Informacja, w sprawie modernizacji Mostu Cłowego – etap realizacji inwestycji

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

decyzja: informację przyjęto


udostępnił: Kinga Owczarek, wytworzono: 2016/08/04, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/04 15:03:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/04 15:03:29 nowa pozycja