Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 9 z dnia 24 lutego 2016

NARADA nr 9_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 24 lutego 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 22 marca 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą i powiatem Goleniów

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

2.Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1/12 z obrębu 4706, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Lubczyńskiej.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMIRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 637/1000 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 położonym w Szczecinie przy ul. Orawskiej 15, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz jego dotychczasowych najemców

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMIRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMIRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 7” w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko - Teligi”  w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Szwoleżerów” w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (strategia taryfowa ZWiK)

wnosi: p. M. Pawlicki PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko, w sprawie złożonego przez ZWiK Sp. z o.o. w szczecinie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach POIiŚ projektu pn. „Czysta Odra w szczecinie”, konkurs zamknięty nr POIiŚ.2.3./1/2015

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Prezydent zaakceptował wniosek

 

Informacje:

 

1.Omówienie zmian do budżetu 2016 r.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Zastępca PM

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM, p. Klaudia Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: Informację przyjęto – skierowano do przygotowania projektu uchwały na sesję RM

 

2.Zmiany do WPRS 2016-2020, z perspektywą 2023

wnosi: p. Michał Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. Kamila Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Informację przyjęto– skierowano do przygotowania projektu uchwały na sesję RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/03/04, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/03/04 08:43:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/03/04 08:43:31 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/03/04 08:34:42 nowa pozycja