Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 78 z dnia 24 listopada 2016

NARADA nr  78_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 24 listopada 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego -rzeka Bukowa” w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objecie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia i złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Szczecin” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Konkurs nr POIS.2.5/3/2016.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok".

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina".

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

19.Projekt uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14, przy ul. Wszystkich Świętych 66, w Szczecinie, poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55, przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

20.Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie zmian budżetu 2016

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/11/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/11/30 09:19:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/11/30 09:19:06 nowa pozycja