Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 72 z dnia 28 października 2016

NARADA nr  72_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 28 października 2016 r.

 

Projekty uchwał:

 

1.Projekt uchwały, w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, przy ulicy Goleniowskiej 65

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, przy ul. Pomorskiej 104, stanowiącej działkę nr 18/13 z obrębu 4065

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto, nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały, w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak – Z-ca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 2”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa -Bogumińska”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu „Warszewo -Dzierżonia”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia kwoty dotacji, przypadającej na jedną osobę, będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2017 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak – Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały, w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Szczyrski – Dyrektor BOP

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś – Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś – Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, na tworzenie nowych miejsc pracy

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D Brzozowska – Dyrektor WPIOL

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały, w sprawie podatku od środków transportowych

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D Brzozowska – Dyrektor WPIOL

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia na rok 2017, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, na parkingach strzeżonych oraz kosztów, powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski – Zastępca Dyrektora WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, w roku 2017

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski – Zastępca Dyrektora WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę, w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski – Zastępca Dyrektora WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przejęcia połączenia mostowo- drogowego, łączącego Wyspę Gryfia i Ostrów Brdowski z ul. Ludową, od spółki Mars Most Brdowski Sp. z o.o.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyników konsultacji, dotyczących projektu uchwały RM, w sprawie „Programu współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Szczyrski – Dyrektor BOP

decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na przyjęcie wniosków.

 

3. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie harmonogramu realizacji SBO 2017.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Szczyrski – Dyrektor BOP

decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie koncepcji utworzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak, Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/10/31, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/10/31 13:31:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/10/31 13:31:57 nowa pozycja