Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 72 z dnia 28 października 2016

NARADA nr  72_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 28 października 2016 r.

 

Projekty uchwał:

 

1.Projekt uchwały, w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, przy ulicy Goleniowskiej 65

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, przy ul. Pomorskiej 104, stanowiącej działkę nr 18/13 z obrębu 4065

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto, nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały, w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak – Z-ca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 2”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa -Bogumińska”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu „Warszewo -Dzierżonia”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia kwoty dotacji, przypadającej na jedną osobę, będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2017 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak – Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały, w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Szczyrski – Dyrektor BOP

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś – Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś – Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, na tworzenie nowych miejsc pracy

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D Brzozowska – Dyrektor WPIOL

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały, w sprawie podatku od środków transportowych

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D Brzozowska – Dyrektor WPIOL

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia na rok 2017, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, na parkingach strzeżonych oraz kosztów, powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski – Zastępca Dyrektora WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, w roku 2017

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski – Zastępca Dyrektora WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę, w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski – Zastępca Dyrektora WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przejęcia połączenia mostowo- drogowego, łączącego Wyspę Gryfia i Ostrów Brdowski z ul. Ludową, od spółki Mars Most Brdowski Sp. z o.o.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyników konsultacji, dotyczących projektu uchwały RM, w sprawie „Programu współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Szczyrski – Dyrektor BOP

decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na przyjęcie wniosków.

 

3. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie harmonogramu realizacji SBO 2017.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Szczyrski – Dyrektor BOP

decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie koncepcji utworzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak, Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/10/31, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/10/31 13:31:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/10/31 13:31:57 nowa pozycja