Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 46 z dnia 23 sierpnia 2016

NARADA nr 46_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 23 sierpnia 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 6 września 2016 r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, przy ul. Kombatantów 14, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych, będących osobami fizycznymi.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, przy ul. Waleriana Łukasińskiego 57, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych, będących osobami fizycznymi.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały, w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały, w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA do projektów, w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 i RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” oraz zawarcia umowy o partnerstwie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Kościoła Katolickiego gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Stanowisko przyjęte wg. wariantu II, tj. odstąpić od procedury przygotowywania do zbycia ww. nieruchomości- dzierżawa 30- letnia.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie rozważenia możliwości zorganizowania w formie outsourcingu kompleksowej obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. i tym samym likwidacji Ośrodka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wchodzącego w skład zespołu szkół, placówek i ośrodków pn. ZCEMiP

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: Przekazano do dalszych analiz.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań, zmierzających do opracowania przez WSS projektu uchwały RM, zmieniającej uchwałę, w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska – Dyrektor WSS

decyzja: Przekazano do dalszych analiz.

 

Informacje:

 

1.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, za pierwsze półrocze 2016 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska – Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja w sprawie stanu technicznego obiektów

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie przychodni przy ulicy Staromłyńskiej

wnosi: p. Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: p. K. Stępień, Prezes NIOL

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie mostu Cłowego.

wnosi: p. Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: p. R. Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, dot. postępu prac w pracach nad uchwalaniem wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem GMS na lata 2016- 2020 .

wnosi: p. P. Mync,  Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Informację przyjęto.

 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/24, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/24 09:18:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/24 09:18:14 nowa pozycja