Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 1 z dnia 07 stycznia 2016

NARADA nr  01_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 07 stycznia 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 26 stycznia 2016 r.

 

1. Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miasta Nr 324/15 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży

nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szerokiej

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej na Osiedlu Majowe -Kijewo stanowiącej działkę nr 7 z obrębu 4066.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. M. Latkowska – Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto Nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (ul. Czwartaków i Wiśniowa)

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. M. Latkowska – Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. M. Latkowska – Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego   w rejonie ulicy Ostrowskiej, stanowiącego działki nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. M. Latkowska – Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2018”

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. Jacek Cerebież- Tarabicki – Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia tych kryteriów.

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. L. Rożek – Główny Specjalista WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. A. Grabowska  – Zastępca Dyrektora WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. A. Stankiewicz – Dyrektor WK

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast Polskich.

wnosi: p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje:  p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15. Projekt uchwały  w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast i Gmin Morskich.

wnosi: p. R.Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje:  p. G.Łubian – Dyrektor WO

decyzja: nie wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16. Projekt uchwały  w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich) .

wnosi: p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje:  p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

17. Informacja, w sprawie stanu przygotowania obywatelskiego projektu uchwały określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto. (nagranie z sesji).

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko, w sprawie stanowisk Szczecińskiej Rady działalności Pożytku Publicznego nr 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

           

decyzja:

1: Prezydent Miasta Szczecin popiera stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 1/2015 w sprawie zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

2: Prezydent Miasta Szczecin popiera stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 2/2015, w sprawie przeprowadzenia remontu w budynku, przy ul. Dworcowej 19 wraz z zainstalowaniem windy osobowej.

3: Prezydent Miasta Szczecin popiera/nie popiera stanowiska Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 3/2015 w sprawie umożliwienia organizacjom pozarządowym pozyskiwania funduszy w formie dotacji inwestycyjnych.

4: Prezydent Miasta Szczecin popiera/nie popiera stanowiska Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 4/2015 w sprawie zlecania zadań organizacjom pozarządowym          w układzie wieloletnim.

 

2.Stanowisko, w sprawie pisma przedstawicieli Samorządowych RO, wyrażającego zaniepokojenie wykluczeniem z dyskusji o mieście oraz mieszkańcach, jak również deprecjonowaniem roli RO w społeczeństwie obywatelskim (…)

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

decyzja: Prezydent podtrzymuje obowiązujący podział RO.

 

Informacje:

 

1. Informacja, w sprawie:

* wniosku p. Sz. Osowskiego oraz p. B. Wilka z Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska”, (…) uchylnie w całości wskazanych aktów prawnych:

- Zarządzenia Nr 193/15 Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia 15 maja 2015 r., w sprawie przeprowadzenia na terenie miast szczecin konsultacji społecznych, dotyczących SBO na 2016 rok;

- Zarządzenia Nr 366/15 Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia 30 września 2015 r., zmieniającego zarządzeni, w sprawie przeprowadzenia na terenie miast szczecin konsultacji społecznych, dotyczących SBO na 2016 rok;

* propozycji p. P. Szczyrskiego, Dyrektora BOP, w sprawie zmiany formuły SBO, z trybu konsultacji społecznych, na autorski program GMS, w sprawie Szczecińskiego Budżetu Partycypacyjnego

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie budowy nowej szkoły na Warszewie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Grabowska, Zastępca Dyrektora WOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie negocjacji z PSE, w zakresie służebności przesyłu.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  –Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Walecznych 23, w Szczecinie

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska  –Dyrektor WZiON

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie stanu wykonania inwestycji unijnych

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM/ p. R. Księżopolski

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja, w sprawie kodeksu dobrych praktyk, współpracy grupy podmiotów samorządowych GMS

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

7.Informacja, w spawie nieruchomości położonej przy ul. Walecznych 23, w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

8.Informacja, w spawie harmonogramu narad PM

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/01/12, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/01/12 13:30:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/01/12 13:30:32 nowa pozycja