Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 22 z dnia 20 kwietnia 2016

NARADA nr 22_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 20 kwietnia 2016 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia harmonogramu i rekomendacji dotyczących „centralizacji” rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek budżetowych.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik PM

prezentuje: p. Dorota Pudło- Żylińska, Dyrektor WKs

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zaplanowania kwoty 100 000 zł. w wydatkach majątkowych   w budżecie Miasta Szczecin, na rok 2017 i lata kolejne w tej samej kwocie, z przeznaczeniem na stworzenie w ZUK systemowego Programu rewitalizacji pomników i kwater kombatanckich oraz środowisk represjonowanych wraz z dbaniem o ich otoczenie.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieodpłatnego nabycia niesprzedanej części nieruchomości położonej przy ul. Nocznickiego 41, 42.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I stanowiska, tj. wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie części niesprzedanej przez syndyka masy upadłości Stoczni szczecińskiej Porta Holding S.A.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 17 maja 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Nieruchomości i Opłaty Lokalne z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp.  z o.o

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – polana leśna” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Duńska 2” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo- Ku Słońcu” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Buwelski, Dyrektor WOIiB

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim dotyczących realizacji projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/588/12 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz o zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852, z 2013 r. poz. 179, poz. 2860, z 2014 r. poz. 391, z 2015 r. poz. 3145)
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WS

decyzja: nie wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Ośrodka Kształcenia Kursowego z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego likwidacji

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środkówbudżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy MiastaSzczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

19.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

20.Projekt uchwały w sprawie uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

21.Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

22.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

23.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

24.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/04/22, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/04/22 08:53:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/04/22 08:53:22 nowa pozycja