Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 22 z dnia 20 kwietnia 2016

NARADA nr 22_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 20 kwietnia 2016 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia harmonogramu i rekomendacji dotyczących „centralizacji” rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek budżetowych.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik PM

prezentuje: p. Dorota Pudło- Żylińska, Dyrektor WKs

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zaplanowania kwoty 100 000 zł. w wydatkach majątkowych   w budżecie Miasta Szczecin, na rok 2017 i lata kolejne w tej samej kwocie, z przeznaczeniem na stworzenie w ZUK systemowego Programu rewitalizacji pomników i kwater kombatanckich oraz środowisk represjonowanych wraz z dbaniem o ich otoczenie.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieodpłatnego nabycia niesprzedanej części nieruchomości położonej przy ul. Nocznickiego 41, 42.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I stanowiska, tj. wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie części niesprzedanej przez syndyka masy upadłości Stoczni szczecińskiej Porta Holding S.A.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 17 maja 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Nieruchomości i Opłaty Lokalne z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp.  z o.o

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – polana leśna” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Duńska 2” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo- Ku Słońcu” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Buwelski, Dyrektor WOIiB

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim dotyczących realizacji projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/588/12 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz o zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852, z 2013 r. poz. 179, poz. 2860, z 2014 r. poz. 391, z 2015 r. poz. 3145)
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WS

decyzja: nie wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Ośrodka Kształcenia Kursowego z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego likwidacji

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środkówbudżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy MiastaSzczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

19.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

20.Projekt uchwały w sprawie uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

21.Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

22.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

23.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

24.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/04/22, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/04/22 08:53:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/04/22 08:53:22 nowa pozycja