Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 30 z dnia 02 czerwca 2016

NARADA nr  30_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 2 czerwca 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 21 czerwca 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (Piotra Skargi)

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (Chobolańska)

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Spiskiej 17, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry 43

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Czwartaków 5, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - plaża 3" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: nie wprowadzono do porządku sesji RM,

 

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Willa Kultury" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Bukowska” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, MKZ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik

prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Dyrektor WKS

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

18.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

19.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

20.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

21.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WS

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

22.Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta nr 324/15 wersja 2 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016 – 2020.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

23.Wniosek o zakończenie inicjatywy uchwałodawczej dla projektów uchwał:

-nr 111/16 uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

-nr 112/16 uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

-nr 113/16 uchwały RM w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Nieruchomości i Opłaty Lokalne z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

prezentuje: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: wniosek zaakceptowano

 

24.Informacja w sprawie przerwy wakacyjnej w sesjach

wnosi: p. P. Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz – Dyrektor BPM

decyzja: informację przyjęto

 

25.Informacja w sprawie zmian w budżecie 2016, zmiany WPF i WPRS

wnosi: p. S. Lipiński -  Skarbnik / M.Przepiera - Zastępca PM

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM / p. K. Bogusławska, Dyrektor WS

 decyzja: informację przyjęto, projekty uchwał wprowadzono do porządku sesji RM

 

Stanowska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie powierzenia wykonania prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku, przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie, w którym zostanie utworzony Klub Seniora

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Budnik, Kierownik Referatu WSS

decyzja: informację o realizacji przyjęto

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie zaangażowania kolegium prezydenckiego w Kongresie Morskim i Dniach Morza.

wnosi: p. Michał Kaczmarczyk, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Michał Kaczmarczyk, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja w sprawie przebiegu procedury sprzedaży udziałów należących do Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. Z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

prezentuje: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/06/06, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/06/20 12:31:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/06/20 12:31:41 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/06/06 13:30:08 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/06/06 11:11:10 nowa pozycja