Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 32 z dnia 09 czerwca 2016

NARADA nr  32_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 09 czerwca 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 5 lipca 2016 r.

 

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. 5 Lipca

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Waszak – Zastępca Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 80, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 14/7 o pow. 0,0926 ha, obr. 4084

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Jurczak, Zastępca Dyrektora WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

3.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Pomorzany-Dunikowskiego” w Szczecinie

wnosi: p. P Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Anna Nawacka- Górzeńska- Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Joanna Radziwon – Zastępca Dyrektora WKs

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

5.Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

6.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Goleniów dotyczącego realizacji projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. nr 143 obr. Załom w Gminie Goleniów

wnosi: p. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

Uzupełnienie porządku obrad sesji 21 06 2016

 

1.Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Michał Przepiera – Zastępca PM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

2. Informacja w sprawie autopoprawki do projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu 2016 r.

- w zakresie nakładów na modernizację mostu cłowego

wnosi: Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta 

prezentuje: Iwona Bobrek - Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta Szczecin na udział Gminy Miasta Szczecin w partnerskim projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap”.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciszewska, Zastępca WGKiOś

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na udział w projekcie

 

Informacje:

 

1.Informacja w sprawie projektów znajdujących się w fazie rozliczenia – stan na dzień 30-04-2016r.

wnosi: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. R. Księżopolski – Kierownik Ref. w WZFM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie nowego zakresu działalności MJOG.

wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie Mostu Cłowego.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Andrzej Grabiec – Zastępca Dyrektora ZDiTM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/06/13, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/06/13 08:27:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/06/13 08:27:28 nowa pozycja