Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 52 z dnia 20 września 2016

NARADA nr 52_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

dniu 20 września 2016 r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko 2”,  w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

2.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

3.Projekt uchwały, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

4.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Nowy”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

5.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe – Bielańska”,  w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

6.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

7.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/12 z obrębu ewidencyjnego 4111, położonej w Szczecinie, przy ulicy Granitowej

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

8.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 8/41 z obrębu ewidencyjnego 3009, położonej w Szczecinie, przy ulicy Bł. Wincentego Kadłubka

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

9.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5, położonego w budynku, przy ul. Żabiej 3 w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

10.Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1b położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Łabuń – Zastępca Dyrektor WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u uczniów i słuchaczy szkół Gminy Miasto Szczecin, a także zapotrzebowania tych szkół na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Łabuń – Zastępca Dyrektora WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

13.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak – Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak – Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

15.Projekt uchwały, w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniora w Szczecinie oraz nadania jej Statutu.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Narożna, Kierownik WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

16.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów parkingowych położonych poza drogami publicznymi

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

17.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za  postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

18.Projekt uchwały, w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin, za rok 2016

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

19.Projekt uchwały, w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

20.Projekt uchwały, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

21.Projekt uchwały, w sprawie stawek podatku od nieruchomości

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska – Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

22.Projekt uchwały, w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020, z perspektywą do roku 2023

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

 

Stanowska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie realizacji budżetu miasta za rok 2016, w zakresie planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Informację przyjęto.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie przebudowy dworca Górnego - schemat organizacyjny

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie Wojska Polskiego

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie rozstrzygnięcia I etapu konkursu architektonicznego na aquapark/ Fabrykę Wody

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie mostu Cłowego

wnosi: p. M. Pawlicki – Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie audytu dot. etatyzacji i organizacji pracy we wszystkich podmiotach i instytucjach miejskich oraz nt. postępu prac związanych z powołaniem spółki inwestycyjnej

wnosi/ prezentuje:  p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/09/22, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/09/22 11:48:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/09/22 11:48:31 nowa pozycja