Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 76 z dnia 10 listopada 2016

NARADA nr 76_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 10 listopada 2016 r.

 

Projekty uchwał / informacje:

 

1.Wersja 2 projektu uchwały, zmieniającej uchwałę, w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z  parkingu tupu „Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie GMS, będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" złożonego w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz jego realizację.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Wersja 2 projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

 

2.Informacja, w sprawie Stanowiska nr 10/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016r., dot. informacji zasadności przyznania nagród za 2015 rok dla Prezesów spółek miejskich.

wnosi: p. R Słoka Sekretarz Miasta

prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: Przekazano do dalszej analizy

 

3.Informacja, w sprawie zagospodarowania pl. Zamenhofa, w związku z przebudową ul. Jagiellońskiej, od al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhofa, w ramach projektu „Jedna ulica rocznie”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olendzka, Główna Księgowa 13 Muz

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja o karach umownych i nierzetelnych firmach z okresu ostatnich 3 lat

wnosi: p. R Słoka Sekretarz Miasta

prezentuje: p. I. Miller- Rutkowska, Dyrektor BZP

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie stanu przygotować do TTSR- z dnia 17 10 206

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM /p. L. Korytkowski, ŻS

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/11/14, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/11/14 15:07:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/11/14 15:07:09 nowa pozycja