Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 76 z dnia 10 listopada 2016

NARADA nr 76_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 10 listopada 2016 r.

 

Projekty uchwał / informacje:

 

1.Wersja 2 projektu uchwały, zmieniającej uchwałę, w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z  parkingu tupu „Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie GMS, będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" złożonego w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz jego realizację.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Wersja 2 projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

 

2.Informacja, w sprawie Stanowiska nr 10/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016r., dot. informacji zasadności przyznania nagród za 2015 rok dla Prezesów spółek miejskich.

wnosi: p. R Słoka Sekretarz Miasta

prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: Przekazano do dalszej analizy

 

3.Informacja, w sprawie zagospodarowania pl. Zamenhofa, w związku z przebudową ul. Jagiellońskiej, od al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhofa, w ramach projektu „Jedna ulica rocznie”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olendzka, Główna Księgowa 13 Muz

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja o karach umownych i nierzetelnych firmach z okresu ostatnich 3 lat

wnosi: p. R Słoka Sekretarz Miasta

prezentuje: p. I. Miller- Rutkowska, Dyrektor BZP

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie stanu przygotować do TTSR- z dnia 17 10 206

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM /p. L. Korytkowski, ŻS

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/11/14, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/11/14 15:07:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/11/14 15:07:09 nowa pozycja