Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 17 z dnia 23 marca 2016

NARADA nr 17_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 23 marca 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 19 kwietnia 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. G. Łubian, Dyrektor WO

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Szczecin.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: przeniesiono na Naradę 01 04 2016

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Łącznej, stanowiącej działkę nr ewid. 3/19 z obr. 3051.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM;

 

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Mariackiej 4 m. 5

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Cegielskiego nr 17 m. 42

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu gospodarczego nr 4 położonego w budynku przy ul. Żubrów 2a w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Żubrów 2a w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020,

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: A. Stankiewicz  Dyrektor WK

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2016.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzania diagnoz potrzeb edukacyjnych szkól w ramach działań edukacyjnych realizowanych w ramach wszystkich działań

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Wniosek o zakończenie inicjatywy uchwałodawczej dla projektu uchwały nr 34/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wniosek przyjęto

 

14.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich

wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. G. Łubian, Dyrektor WO

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz KK Wind Solution spółka z o.o., zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 9/60 z obr. 4002, położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 62 a.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Maria Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I stanowiska, tj. wyraził wolę przygotowania do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, gruntu o powierzchni ok. 7200 m2;

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie DPS dla osób z choroba Alzheimera (ogłoszenie postępowania na 25 miejsc) oraz etapu utworzenia dps na Prawobrzeżu

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor  WSS

decyzja: przekazano do dalszej analizy.

 

3.Informacja, w sprawie programu „Dom na start”

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie utworzenia świetlic środowiskowych w dzielnicach poza Śródmieściem

wnosi: p. Krzysztof Soska , Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja,  w sprawie wskazania przedmiotu, który wykona prace remontowe  w pomieszczeniach budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie, celem utworzenia Klubu Seniora

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja, w sprawie projektu przebudowy nabrzeża Starówka - porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim dot. udostępnienia terenu będącego przedmiotem dzierżawy

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

9.Informacja, w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Ku Słońcu / Źródlana w świetle uzgodnień z autorem zmiany do budżetu i protestów wpływających do UM

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

10.Informacja, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 2 mln zł pożyczki na 2 lata dla jednoosobowej Spółki GMS – Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup 51% udziałów w Polsteam-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto.

 

11.Informacja, w sprawie wyników analizy oraz rekomendacji otrzymanej od wykonawcy „Analizy dot. przejęcia zadań Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. przez nowopowstałą jednostkę budżetowa Gminy Miasto Szczecin”

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: Informację przyjęto.  


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/03/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/03/30 15:01:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/03/30 15:01:43 nowa pozycja