Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 17 z dnia 23 marca 2016

NARADA nr 17_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 23 marca 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 19 kwietnia 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. G. Łubian, Dyrektor WO

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Szczecin.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: przeniesiono na Naradę 01 04 2016

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Łącznej, stanowiącej działkę nr ewid. 3/19 z obr. 3051.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM;

 

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Mariackiej 4 m. 5

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Cegielskiego nr 17 m. 42

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu gospodarczego nr 4 położonego w budynku przy ul. Żubrów 2a w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Żubrów 2a w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020,

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: A. Stankiewicz  Dyrektor WK

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2016.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzania diagnoz potrzeb edukacyjnych szkól w ramach działań edukacyjnych realizowanych w ramach wszystkich działań

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Wniosek o zakończenie inicjatywy uchwałodawczej dla projektu uchwały nr 34/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wniosek przyjęto

 

14.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich

wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. G. Łubian, Dyrektor WO

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz KK Wind Solution spółka z o.o., zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 9/60 z obr. 4002, położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 62 a.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Maria Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I stanowiska, tj. wyraził wolę przygotowania do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, gruntu o powierzchni ok. 7200 m2;

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie DPS dla osób z choroba Alzheimera (ogłoszenie postępowania na 25 miejsc) oraz etapu utworzenia dps na Prawobrzeżu

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor  WSS

decyzja: przekazano do dalszej analizy.

 

3.Informacja, w sprawie programu „Dom na start”

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie utworzenia świetlic środowiskowych w dzielnicach poza Śródmieściem

wnosi: p. Krzysztof Soska , Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja,  w sprawie wskazania przedmiotu, który wykona prace remontowe  w pomieszczeniach budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie, celem utworzenia Klubu Seniora

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja, w sprawie projektu przebudowy nabrzeża Starówka - porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim dot. udostępnienia terenu będącego przedmiotem dzierżawy

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

9.Informacja, w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Ku Słońcu / Źródlana w świetle uzgodnień z autorem zmiany do budżetu i protestów wpływających do UM

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

10.Informacja, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 2 mln zł pożyczki na 2 lata dla jednoosobowej Spółki GMS – Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup 51% udziałów w Polsteam-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto.

 

11.Informacja, w sprawie wyników analizy oraz rekomendacji otrzymanej od wykonawcy „Analizy dot. przejęcia zadań Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. przez nowopowstałą jednostkę budżetowa Gminy Miasto Szczecin”

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: Informację przyjęto.  


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/03/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/03/30 15:01:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/03/30 15:01:43 nowa pozycja