Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 10 z dnia 30 maja 2019

NARADA nr 10_2019
z dnia 30 maja 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 25 czerwca 2019 r.


1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o .o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, p.o. Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, p.o. Dyrektora BPPM
decyzja: przekazano do dalszej analizy

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, p.o. Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Wrzosowe Wzgórza Etap I)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Dom dla Studenta)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. D. Matejski, Zastępca Dyrektora WOŚr
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Dyrektor WKS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
uwaga: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019 - 2023
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

22. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o. o z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

Stanowiska:

1. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie zagospodarowania nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych przy ul. Parkowej 64 b, obejmującej działki nr 21/34, 21/54, 21/56 z obrębu 1017 Szczecin Śródmieście
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant I, tj. sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność GMS, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługową.

2. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych przy al. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: przekazano do dalszej analizy

3. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie podziału środków finansowych na zadania realizowane
w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Kowalewska, Dyrektor WIM
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant I.

Informacje:


1. Informacja o realizacji w sprawie kompleksowego dochodzenia roszczeń związanych z ustanawianiem służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: informację przyjęto

 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/06/10, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/06/10 14:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/06/10 14:35:47 nowa pozycja