Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 19 z dnia 31 października 2019

 

NARADA nr 19_2019

Z dnia 31 października 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 26 listopada 2019 r.

1.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

2.     Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

3.     Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

4.     Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

5.     Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Pudło - Żylińska, Dyrektor WKS

6.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 15, stanowiącej działkę numer 1/11 z obrębu 1017

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

7.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ul. Hangarowej - działka nr 48/2 i przy ul. Gryfińskiej 39 - działka nr 50

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

8.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słowiczej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

9.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goplańskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

10.   Projekt uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

11.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

12.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

13.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

14.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

15.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

16.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.  w sprawie:

1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4,

2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie,
ul. Hoża 6,

3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,

4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,

5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

17.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XLIX/1029/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

18.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XLIX/1027/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

19.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

20.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XLIX/1019/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

21.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem  Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2020 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

22.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

23.   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

24.   Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Błaszczyk, Dyrektor BDO

25.   Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków

26.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

27.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

28.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

29.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: ww. projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji RM

30.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

decyzja: przekazano do dalszej analizy

31.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącego działkę nr 68 o pow. 0,2537 ha, obr. 3075 (położoną przy ul. Norweskiej 25) oraz działkę nr 67/1 o pow. 0,0322 ha, obr. 3075 (położoną przy ul. Szwedzkiej)

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie akceptacji Cennika Świadczenia Usług związanych z przyjęciem odpadów do zagospodarowania na rok 2020 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie 

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja:  Prezydent Miasta akceptuje Cennik Świadczenia Usług na rok 2019


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/11/20, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/11/20 09:06:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/11/20 09:06:17 nowa pozycja