Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 19 z dnia 31 października 2019

 

NARADA nr 19_2019

Z dnia 31 października 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 26 listopada 2019 r.

1.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

2.     Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

3.     Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

4.     Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

5.     Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Pudło - Żylińska, Dyrektor WKS

6.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 15, stanowiącej działkę numer 1/11 z obrębu 1017

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

7.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ul. Hangarowej - działka nr 48/2 i przy ul. Gryfińskiej 39 - działka nr 50

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

8.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słowiczej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

9.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goplańskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

10.   Projekt uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

11.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

12.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

13.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

14.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

15.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

16.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.  w sprawie:

1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4,

2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie,
ul. Hoża 6,

3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,

4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,

5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

17.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XLIX/1029/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

18.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XLIX/1027/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

19.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

20.   Projekt uchwały o zmianieUchwały Nr XLIX/1019/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

21.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem  Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2020 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

22.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

23.   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

24.   Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Błaszczyk, Dyrektor BDO

25.   Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków

26.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

27.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

28.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

29.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: ww. projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji RM

30.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

decyzja: przekazano do dalszej analizy

31.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącego działkę nr 68 o pow. 0,2537 ha, obr. 3075 (położoną przy ul. Norweskiej 25) oraz działkę nr 67/1 o pow. 0,0322 ha, obr. 3075 (położoną przy ul. Szwedzkiej)

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie akceptacji Cennika Świadczenia Usług związanych z przyjęciem odpadów do zagospodarowania na rok 2020 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie 

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja:  Prezydent Miasta akceptuje Cennik Świadczenia Usług na rok 2019


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/11/20, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/11/20 09:06:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/11/20 09:06:17 nowa pozycja