Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 15 z dnia 14 sierpnia 2019

NARADA nr 15_2019

Z dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 10 września 2019 r.

 

1.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

2.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

3.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprztargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

4.     Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

5.     Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Koszarowa VI)

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

6.     Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

7.     Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu  ulicy Łowieckiej  zaliczonej do kategorii dróg gminnych
na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

8.     Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

9.     Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych  na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

10.   Projekt uchwały w sprawie utworzenia  Domu  Kultury „Krzemień” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zdjęto z porządku Narady

 

11.   Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu  Domowi  Kultury „Krzemień” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zdjęto z porządku Narady

 

12.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

13.   Projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

14.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

15.   Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

16.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

17.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

18.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno
–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

19.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

20.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

21.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

22.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

23.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

24.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino
– Rolna” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

25.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce –  Św. Kingi” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

26.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

27.   Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

28.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

29.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Centrum – Brama Portowa 3”

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

30.   projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo – Grabowo, Stocznie”

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

31.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

32.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
na 2019 rok i lata następne

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

33.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

34.   Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Szczecin

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

35.   Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

36.   Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.     Stanowisko w sprawie roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego na nieruchomości oznaczonej jako działka 1/8 z obrębu 4070 (KW nr SZ1S/00193544/6) w wykonaniu decyzji administracyjnej z 29.05.1990 r. o nr GiGG/DT/8243-05/DG/90 na rzecz właściciela nieruchomości składającej się z działek nr 55 i 1/5 z obrębu 4070 położonych przy ul. Botanicznej 80

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: Prezydent Miasta  wyraża zgodę na wariant II, tj. zakończyć sprawę pozytywnie poprzez uznanie roszczenia przedawnionego i ustanowienie użytkowania wieczystego na podstawie art. 13 ust. 1b z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późń. zm.) wraz z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.z 2018 r., poz. 1716 z późń. zm.)

 


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/08/20, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/08/20 15:04:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/08/20 15:04:59 nowa pozycja