Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 1 z dnia 03 stycznia 2019

NARADA nr 01_2019
z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 22 stycznia 2019


1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/5 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wolframowej, stanowiącej działkę numer 24/4 z obrębu 4214
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Przekazano do dalszej analizy

9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo– Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Przekazano do dalszej analizy

10. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Szczecin – na prawach powiatu, niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. W. Daniłkiewicz, Dyrektor WZKIOL
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. I. Potrykus, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2021”
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecnie wybranych składników majątku Gminy Miasto Szczecin nabytych w drodze spadkobrania.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę

 

Informacje:


1. Informacja w sprawie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
wnosi: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: Prezydent Miasta przyjął informację
 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/01/10, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/01/10 11:19:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/01/10 11:19:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2019/01/10 11:19:19 nowa pozycja