Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 1 z dnia 03 stycznia 2019

NARADA nr 01_2019
z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 22 stycznia 2019


1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/5 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wolframowej, stanowiącej działkę numer 24/4 z obrębu 4214
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Przekazano do dalszej analizy

9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo– Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: Przekazano do dalszej analizy

10. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Szczecin – na prawach powiatu, niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. W. Daniłkiewicz, Dyrektor WZKIOL
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. I. Potrykus, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2021”
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecnie wybranych składników majątku Gminy Miasto Szczecin nabytych w drodze spadkobrania.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę

 

Informacje:


1. Informacja w sprawie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
wnosi: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: Prezydent Miasta przyjął informację
 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/01/10, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/01/10 11:19:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/01/10 11:19:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2019/01/10 11:19:19 nowa pozycja