Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 17 z dnia 03 października 2019

 

NARADA nr  17_2019

z dnia 3 października 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 22 października 2019 r.

1.     Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

2.     Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

3.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Bondar,  Architekt Miasta

4.     Projekt uchwały w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

5.     Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża 3” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

6.     Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

7.     Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół 2” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

8.     Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

9.     Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry 2” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

10.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 6” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

11.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2022

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

12.   Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

13.   Projekt uchwały w sprawie zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

14.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

15.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu  Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

16.   Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

17.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

18.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

19.   Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

20.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu  Szczecińskiej Agencji Artystycznej

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

21.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu  Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

22.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu  Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

23.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą:  „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

24.   Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

25.   Projekt uchwały  w sprawie utworzenia Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

26.   Projekt uchwały  w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

 

(Projekty uchwał oświatowych od nr 27 do nr 61)

27.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

28.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

29.    Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

30.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

31.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego

32.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi

33.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi

34.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

35.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

36.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące

37.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi

38.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące

39.   Projekt uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące

40.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

41.    Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych

42.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Szpitalny w Szczecinie, w czteroletnie liceum Ogólnokształcące specjalne

43.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Słabosłyszących w Szczecinie, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne

44.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektryczno – Elektronicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

45.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie w pięcioletnie technikum

46.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Energetyczno – Transportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

47.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomiczno – Hotelarskiego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

48.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

49.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Łączności w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

50.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Morskiego i Politechnicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

51.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ogrodniczego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

52.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 8  im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

53.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

54.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum

55.   Projekt uchwały stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych  im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w pięcioletnie technikum

56.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcącego

57.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi

58.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi

59.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi

60.   Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i jego likwidacji

61.   Projekt uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

62.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

63.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Unii Lubelskiej – ul. Jerzego Zimowskiego na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

64.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

65.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Działkowej 21

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

66.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 z obrębu 2058

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

67.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN

68.   Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Kieszkowska, Dyrektor WOŚR

69.   wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

decyzja: ww. projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji RM

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.     Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego pod siedzibę Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

Informacje Prezydenta Miasta:

1.     Informacja w sprawie podjętych lub planowanych działań w zakresie wdrożenia zapisów Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: informację przyjęto

2.     Informacja w sprawie Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: informację przyjęto

 

 


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/10/08, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/10/08 15:23:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/10/08 15:23:25 nowa pozycja