Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 8 z dnia 09 maja 2019

NARADA nr 08_2019
z dnia 9 maja 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 28 maja 2019 r.


1. Projekt uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie”
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach naboru konkursowego RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

 

Stanowiska

1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na ul. Piłsudskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Rodła.

2. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie realizacji porozumienia z dnia 10 października 2013 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Stowarzyszeniem Lokatorów Budynku przy ul. Kablowej 10 w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant II tj. wypowiedzenie porozumienia, w przypadku potwierdzenia naruszenia przez Stowarzyszenie jego warunków, po uprzednim przeprowadzeniu przez ZBILK akcji informacyjnej o możliwościach uzyskania lokalu komunalnego.


3. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zagospodarowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Strzałowskiej 16, stanowiącej działkę nr 5/25 z obrębu 3091 Szczecin Nad Odrą 91
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant I tj. sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową wraz z budynkami posadowionymi na gruncie, stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin.

 


Informacje:

1. Informacja w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych tzw. MDR-ów
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Dyrektor WKS
decyzja: informację przyjęto

2. Informacja w sprawie nieruchomości zabudowanej przy al. Wojska Polskiego 95
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: informację przyjęto

3. Informacja w sprawie projektu zarządzenia dot. działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: informację przyjęto

4. Informacja w sprawie stanu przygotowania Raportu o stanie gminy
wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: informację przyjęto


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/05/31, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/05/31 08:47:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/05/31 08:47:45 nowa pozycja