Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 7 z dnia 28 marca 2019

NARADA nr 07_2019
z dnia 28 marca 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 23 kwietnia 2019 r.


1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Rymarskiej 69, stanowiącej działkę nr 11 o pow. 0,1415 ha, obr. 4180.
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Starego - T. Starzyńskiego
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. D. Matejski, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Kościół pw. Najświętszej Rodziny przy ul. Klonowej)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Słowackiego)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Budynek mieszkalny przy ul. Twardej)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Kościół pw. Matki Bożej Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Kościół pw. Wniebowzięcia NMP przy Placu Kościelnym)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (drzewostan przy Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP przy ul. Kościelnej)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w internatach funkcjonujących przy szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia X Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji, oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji, zmiany nazwy Technikum Ekonomicznego nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

19. Projekt uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, wyłączenia Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

20. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

21. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 z Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie i jego likwidacji
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

22. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie i jego likwidacji
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

23. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr oraz Szkoły Policealnej nr 10 z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i ich likwidacji
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

24. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM


Stanowiska Prezydenta Miasta:


1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przetargowego zbycia lokalu położonego w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 45/8, nabytego przez Gminę Miasto Szczecin w drodze spadku
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant I tj. przetargowe zbycie lokalu

2. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przetargowego zbycia lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ulicy Legnickiej 22/2 w Szczecinie, nabytego przez Gminę Miasto Szczecin w drodze spadku
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant I tj. przetargowe zbycie lokalu

3. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przetargowego zbycia lokalu położonego w Szczecinie przy ul. 1 Maja 28/17, nabytego przez Gminę Miasto Szczecin w drodze spadku
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant I tj. przetargowe zbycie lokalu.

4. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zasad gospodarowania spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant II tj. nie występować do spółdzielni mieszkaniowych z wnioskiem o zawarcie umowy przeniesienia własności lokali, w stosunku do przysługujących Gminie Miasto Szczecin spółdzielczych własnościowych praw do lokali  i przyjmuje zasady gospodarowania nimi

5. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nr P-109/D-1/2016 z dnia 15.03.2016 roku
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant II tj. nie wyraża zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nr P-109/D-1/2016

6. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 r.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent Miasta przyjmuje sprawozdania roczne

 

Informacje Prezydenta Miasta:


1. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. J. Jewiarz, Zastępca Dyrektora WKs
decyzja: informację przyjęto


 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/04/05, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/04/09 14:27:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/04/09 14:27:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2019/04/05 13:54:51 nowa pozycja