Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 7 z dnia 28 marca 2019

NARADA nr 07_2019
z dnia 28 marca 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 23 kwietnia 2019 r.


1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Rymarskiej 69, stanowiącej działkę nr 11 o pow. 0,1415 ha, obr. 4180.
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Starego - T. Starzyńskiego
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. D. Matejski, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Kościół pw. Najświętszej Rodziny przy ul. Klonowej)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Słowackiego)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Budynek mieszkalny przy ul. Twardej)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Kościół pw. Matki Bożej Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Kościół pw. Wniebowzięcia NMP przy Placu Kościelnym)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (drzewostan przy Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP przy ul. Kościelnej)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w internatach funkcjonujących przy szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia X Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji, oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji, zmiany nazwy Technikum Ekonomicznego nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

19. Projekt uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, wyłączenia Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

20. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

21. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 z Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie i jego likwidacji
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

22. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie i jego likwidacji
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

23. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr oraz Szkoły Policealnej nr 10 z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i ich likwidacji
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

24. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM


Stanowiska Prezydenta Miasta:


1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przetargowego zbycia lokalu położonego w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 45/8, nabytego przez Gminę Miasto Szczecin w drodze spadku
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant I tj. przetargowe zbycie lokalu

2. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przetargowego zbycia lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ulicy Legnickiej 22/2 w Szczecinie, nabytego przez Gminę Miasto Szczecin w drodze spadku
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant I tj. przetargowe zbycie lokalu

3. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przetargowego zbycia lokalu położonego w Szczecinie przy ul. 1 Maja 28/17, nabytego przez Gminę Miasto Szczecin w drodze spadku
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant I tj. przetargowe zbycie lokalu.

4. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zasad gospodarowania spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant II tj. nie występować do spółdzielni mieszkaniowych z wnioskiem o zawarcie umowy przeniesienia własności lokali, w stosunku do przysługujących Gminie Miasto Szczecin spółdzielczych własnościowych praw do lokali  i przyjmuje zasady gospodarowania nimi

5. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nr P-109/D-1/2016 z dnia 15.03.2016 roku
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: Prezydent Miasta akceptuje wariant II tj. nie wyraża zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nr P-109/D-1/2016

6. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 r.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Prezydent Miasta przyjmuje sprawozdania roczne

 

Informacje Prezydenta Miasta:


1. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. J. Jewiarz, Zastępca Dyrektora WKs
decyzja: informację przyjęto


 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/04/05, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/04/09 14:27:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/04/09 14:27:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2019/04/05 13:54:51 nowa pozycja