Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 5 z dnia 28 lutego 2019


NARADA nr 05_2019
z dnia 28 lutego 2019 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 26 marca 2019 r.


1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią Alicją Palto, Panem Januszem Palto i Panem Krzysztofem Ziębą prowadzącymi Spółkę Cywilną Pizza Paltotini i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pani Małgorzaty Dębskiej wynikające z Umowy Dzierżawy Nr WO/37/D/2012 z dnia 04.09.2012 r. oraz przedłużenie okresu trwania umowy do 3 września 2029 r.
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: przekazano do dalszej analizy

10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Dziewoklicz”” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa- Krucza” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w części dotyczącej zmiany „Z.05”
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM


Stanowiska Prezydenta Miasta:


1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 1086, o powierzchni 0, 1706 ha
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant III, tj. rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego ww. nieruchomości gruntowej

2. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej przy Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN
decyzja: przekazano do dalszej analizy
 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/03/06, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/03/06 13:25:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/03/06 13:25:50 nowa pozycja