Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 11 z dnia 13 czerwca 2019

NARADA nr 11_2019
Z dnia 13 czerwca 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 5 lipca 2019 r.


1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Stary Szlak nr 92, 94 i 98
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Z-ca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Z-ca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/807/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi wotum zaufania
wnosi: p. R. Miszczuk, Dyrektor BRM
prezentuje: p. R. Miszczuk, Dyrektor BRM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

Informacje:
1. Informacja w sprawie integracji organizacyjnej transportu publicznego w SOM
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: informacje przyjęto

2. Informacja w sprawie stanowiska Komisji rewizyjnej dot. wykonania budżetu Miasta szczecin za rok 2018 wraz z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin
wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
prezentuje: p. R. Miszczuk, Dyrektor BRM
decyzja: informacje przyjęto

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta
decyzja: przekazano do dalszej analizy

2. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant I tj. akceptuje założenia projektu uchwały i wyraża zgodę na przedstawienie proponowanych zapisów uchwały Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa

 


 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/06/26, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/06/26 13:01:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/06/26 13:01:18 nowa pozycja