Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 20 z dnia 08 listopada 2019

 

NARADA nr 20_2019

z dnia 8 listopada 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 26 listopada 2019 r.

1.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

2.     Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN

3.     Projekt uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

4.     Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

5.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

6.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

7.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

8.     Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: ww. projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji RM

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.     Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych przy Alei Wojska Polskiego, stanowiących działki nr 5/7 i 5/9 z obrębu 2028

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN

decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant I, tj. wyraził zgodę na wszczęcie procedury zmierzającej do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

2.     Stanowisko w sprawie projektu utworzenia Poradni Fizjoterapeutycznej SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Prezydent Miasta zatwierdził projekt utworzenia Poradni Fizjoterapeutycznej SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej

 

Informacje Prezydenta Miasta:

1.     Informacja w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego pod siedzibę Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę

2.     Informacja w sprawie aktualizacji planu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkól Wyższych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: informację przyjęto


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/11/20, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/11/20 09:09:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/11/20 09:09:04 nowa pozycja