Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 18 z dnia 17 października 2019

NARADA nr 18_2019

Z dnia 17 października 2019 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.     Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania niezbędnych prac konserwatorskich oraz zakończenia inwestycji na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 34, stanowiącej działkę nr 12/28 z obrębu 1031, o powierzchni 0,2801 ha

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: przyjęto wariant I - Prezydent Miasta wyraził zgodę na wyznaczenie do dnia 30 kwietnia 2024 r. dodatkowego terminu zakończenia inwestycji

 

2.     Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia formy zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy 47, stanowiącej działkę nr 65/2 z obrębu 2254

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: przyjęto wariant II - Prezydent Miasta wstrzymał procedurę przygotowania do zbycia  

 

3.     Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Dobra i Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie dotyczącego współdziałania w sprawie realizacji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

decyzja: przyjęto wariant I - Prezydent Miasta wyraził wolę zawarcia Porozumienia

 

4.     Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin dotyczących „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Błaszczyk, Dyrektor BDO

decyzja: Prezydent Miasta przyjął informację nt. wyników z przeprowadzonych konsultacji oraz wyraził zgodę na skierowanie ww. projektu uchwały na sesję Rady Miasta Szczecin

 

 

Informacje Prezydenta Miasta:

 

1.     Informacja w sprawie realizacji zadania wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinie

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: informację przyjęto

 

2.     Autopoprawka do projektu uchwały nr 296/19 Rady Miasta Szczecin w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM w dniu 22 października 2019 r.


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/10/24, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/10/24 14:57:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/10/24 14:57:53 nowa pozycja