Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 21 z dnia 28 listopada 2019

 

NARADA nr 21_2019

z dnia 28 listopada 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 18 grudnia 2019 r.

1.     Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

2.     Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

3.     Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

4.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

5.     Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

6.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Stargard z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

7.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Kieszkowska, Dyrektor WOŚR

8.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski, Z-ca Dyrektora WOŚR

9.     Projekt uchwały w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS

10.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS

11.   Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

12.   Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

13.   Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: ww. projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.     Stanowisko w sprawie przygotowania zmiany do uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie z dniem 1 września 2020 r. zmian w obwodach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin

2.     Stanowisko w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS

decyzja: Prezydent Miasta, jako przewodniczący Rady Strategii, przyjmuje do realizacji program i kieruje pod obrady Sesji RM

 

Informacje Prezydenta Miasta:

1.     Informacja w sprawie podjętych lub planowanych działań w zakresie wdrożenia zapisów Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: informację przyjęto


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/12/06, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/12/06 14:41:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/12/06 14:41:57 nowa pozycja