Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 7


 

 

 

Szczecin, dn. 05.10.2018 r.

 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.202.18.2018.PR

Znak sprawy: BZP/69/18

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naRemont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

  1. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 1 rozdziału VII siwz, otrzymuje on następujące brzmienie:

 

 „1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 31 lipca 2019 r., przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania umowy.”

 

        2. Zamawiający modyfikuje ust. 1 § 8 wzoru umowy – załącznik nr 4 do siwz, otrzymuje on następujące brzmienie:

 

„1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 31 lipca 2019 r., przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania umowy.”

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


udostępnił: Biuro ds Zamówien Publicznych, wytworzono: 2018/10/05, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Paulina Robaczyńska, dnia: 2018/10/05 12:21:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Robaczyńska 2018/10/05 12:21:37 nowa pozycja