Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja siwz nr 1 z dnia 04.01.2021 r.


Szczecin, 04.01.2021 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.11.2020.MG

Nr pisma: MJOG-ZP. 171.11.1.2020.MG

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę artykułów higienicznych”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie.

1. W rozdziale XV siwz pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Zamawiający wymaga zapewnienia przez wykonawcę, poprzez witrynę/aplikację internetową, możliwości składania zamówień, bieżącego podglądu zamówień oraz faktur, z uwzględnieniem co najmniej: daty zamówienia, kwoty zamówienia i ilości zamówionych towarów. Zamawiający wymaga, aby informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, były uaktualniane na bieżąco. Przed zawarciem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu login i hasło dostępu do witryny/aplikacji.”

2. W załączniku nr 4 do siwz – wzór umowy, §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu login i hasło dostępu do witryny/aplikacji internetowej. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, poprzez witrynę/aplikację internetową, możliwość składania zamówień, bieżący podgląd zamówień oraz faktur, z uwzględnieniem co najmniej: daty zamówienia, kwoty zamówienia i ilości zamówionych towarów. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być uaktualniane na bieżąco.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2021/01/04, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2021/01/04 12:51:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2021/01/04 12:51:23 nowa pozycja