Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 1 do siwz


 

 

 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 43 51 109, fax. +4891 42 45 805
zamowienia@mjog.szczecin.pl

 

Szczecin 10.06.2019 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.8.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.8.2.2019.MK

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na:„Przebudowę pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pkt 7 rozdziału IX siwz otrzymuje brzmienie:

 

„7. Zamawiający zwołuje zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 14.06.2019r. o godzinie 12.00. w holu głównym byłej filharmonii (lewe skrzydło gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.”

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania oraz wniesienia wadium do dnia 24.06.2019r.  do godz. 13.30, a termin otwarcia ofert do dnia 24.06.2019r.godz. 14.00.           

Ilekroć w SIWZ występuje data 14.06.2019r zastępuje się ją datą 24.06.2019r.

 

Pozostałe zapisy SIWZpozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/06/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/06/10 09:32:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/06/10 09:32:51 nowa pozycja