Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 2


 Szczecin, dn. 22.10.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.16.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.16.4.2019.MK

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

W rozdziale XV siwz pkt 3 ppkt 18) otrzymuje brzmienie:

„18) Płatność faktury w terminie 28 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych warunków umowy.”

 

W załączniku nr 5 do siwz tj. „Ogólne warunki umowy” § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 28 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.”

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/10/22, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/10/22 12:42:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/10/22 12:42:37 nowa pozycja