Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 2 do siwz


 

Szczecin 18.06.2019 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.8.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.8.4.2019.MK

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na:„Przebudowę pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

1. Pkt 3 ppkt 1 lit. b) rozdziału XV SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

„b) „Projekt zamienny budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń po byłej filharmonii w gmachu Urzędu Miasta Szczecin”, opracowany przez Pracownię Projektową PORTAL-PP Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, 70-300 Szczecin z tym, że z zakresu ww. dokumentacji należy wyłączyć: zakup schodołazu; montaż drzwi D7 oraz wyburzenie otworu drzwiowego, wstawienie nadproża i montaż drzwi S23.”

 

2. § 1 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

 

„2. z projektem budowlano-wykonawczym pn. „Projekt zamienny budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń po byłej filharmonii w gmachu Urzędu Miasta Szczecin”, opracowanym przez Pracownię Projektową PORTAL-PP Sp. z o.o. Spółka komandytowa, z tym, że z zakresu ww. dokumentacji należy wyłączyć zakup schodołazu, montaż drzwi D7 oraz wyburzenie otworu drzwiowego, wstawienie nadproża i montaż drzwi S23;”

 

 

3. Do załącznika nr 6 do SIWZ – dokumentacja techniczna – Filharmonia/Roboty budowlane/Filharmonia/2a. Projekt pierwotny 2016/KONSTRUKCJA dodaje się rysunki:

-K07-belki

-K08-szyb

 

4. Do załącznika nr 6 do SIWZ – dokumentacja techniczna - Filharmonia/Roboty budowlane/Filharmonia/2a. Projekt pierwotny 2016/ARCHITEKTURA dodaje się rysunki zamienne:

-AR1

-AR2

 

5. Do załącznika nr 6 do SIWZ – dokumentacja techniczna - Filharmonia/Roboty budowlane/Filharmonia/2a. Projekt pierwotny 2016/ARCHITEKTURA dodaje się do rysunków AR5 i AR6 zapis o treści:

„Każda toaleta dla niepełnosprawnych powinna być wyposażona w:

  1. Pochwyt umywalkowy ruchomy (uchylanie w górę) – 2 szt., ze stali nierdzewnej, rura Ø32, długość pochwytu 60 cm
  2. Pochwyt ruchomy WC (uchylany w górę) – 1 szt., ze stali nierdzewnej, rura Ø32, długość pochwytu 76 cm
  3. Pochwyt ścienny nieruchomy – 1 szt., ze stali nierdzewnej, rura Ø32, długość pochwytu 30 cm”

 

6. Do załącznika nr 6 do SIWZ – dokumentacja techniczna - Filharmonia/Roboty budowlane/Filharmonia/2b. Program prac konserwacyjnych na str. 48 Konserwacja złoceń na gzymsach dodaje się zapis o treści:

„złocony jest jeden ćwierćwałek profilu gzymsu o szerokości ok. 8-10 cm”

 

 

Pozostałe zapisy SIWZpozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ.


Załączniki:

udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/06/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/06/18 14:34:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/06/18 14:34:50 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/06/18 14:34:29 nowa pozycja