Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia treści siwz nr 1 oraz modyfikacja siwz nr 1


 

Szczecin 17.03.2020 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.1.2020.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.1.1.2020.MK

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r.”.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości z:

POZYCJA NR 62 ORAZ 63 w części zamówienia nr 1

Zamawiający wymaga bębnów o wydajności 30 000 stron do drukarki OKI C844dnw, jednocześnie podając w kolumnie 4 formularza asortymentowo-cenowego symbole tonerów.

Prawidłowe symbole to dla pozycji 62 – 46857508 i dla pozycji 63 – 46857505 (Yellow), 46857506 (Margenta), 46857507 (Cyan). W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie w/w pozycji.

 

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1a do siwz  - „Formularz asortymentowo – cenowy dla części I - zakres podstawowy” w pozycjach 61, 62 oraz 63 – kolumna nr 4 tabeli.

 

Zamawiający dodaje zmodyfikowany i ujednolicony załącznik nr 1a do siwz - formularz asortymentowo – cenowy dla części I zamówienia.

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikiem stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

 

w załączeniu:

Zał. 1a-1b_formularz asortymentowo-cenowy_UJEDNOLICONY


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2020/03/17, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2020/03/17 12:42:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2020/03/17 12:42:59 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/17 12:42:32 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/17 12:41:14 nowa pozycja