Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw pytań nr 1


 

Szczecin17.06.2019 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.8.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.8.2.2019.MK

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na:„Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.: „Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę Sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin””

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie nr 1

Czy posiadając inspektorów którzy prowadzą własną działalność gospodarczą powinnam wykazywać ich jako podmioty trzecie a w związku z tym posiadać zobowiązania tych inspektorów do uczestniczenia w przetargu, czy skoro są oni właścicielami prowadzącymi własną działalność – nie potrzebuje takich zobowiązań gdyż jest to zobowiązanie bezpośrednie (będę miała zawarta umowę z inspektorami).

 

Odpowiedź

O tym, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, rozstrzyga więź prawna pomiędzy nim, a tymi osobami. Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a ww. osobami, zasadniczo mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim.

 

Pytanie nr 2

Czy mogę wykazać dwie usługi o wartości większej niż 100 000,00  które są nadal realizowane?

 

Odpowiedź

Ponieważ usług nadzoru inwestorskiego nie należy kwalifikować jako świadczeń okresowych lub ciągłych (co potwierdził m. in. wyrok KIO z dnia 28.06.2010 r., sygn akt KIO 1083/10), na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit. a siwz  należy wykazać jedynie usługi zakończone (zgodne z rozdziałem V pkt 2 ppkt 2 lit. a siwz).  Powyższe znalazło wyraz w sformułowaniu przez Zamawiającego brzmienia warunku udziału w postępowaniu - "(...) zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat (...)" oraz w brzmieniu rozdziału V pkt 5 ppkt 2 lit. b siwz, gdzie Zamawiający wskazał, że wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie "wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat (...)".

 

 

 

Pytanie nr 3

Mamy Pana, który nie posiada wykształcenia zawodowego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej ani kursu pracownika zabezpieczenia technicznego ale, posiada światowy certyfikat CCNA. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Czy posiadając taki Certyfikat spełnia ten pan wymogi i warunki wzięcia udziału w przetargu?

 

Odpowiedź

Posiadanie powyższego certyfikatu nie spełnia wymogów posiadania kwalifikacji wymaganych dla osoby przewidzianej na stanowisko  Specjalisty ds. teletechniki i teleinformatyki.

 

 

 

 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/06/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/06/17 10:45:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/06/17 10:45:20 nowa pozycja