Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

pytanie nr 1 do siwz


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ

ul. E. Romera 21-29

71-246 SZCZECIN

 

Nasz znak: L.Dz./DPS/SAG/KK/1030/0340/09/09

Szczecin, dnia 28.09.2009r.

 

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

 

Znak sprawy: ZP/12/AG/09

 

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane pn.:

„Modernizacja – remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku DPS Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie,

w części I        - modernizacja instalacji elektrycznej kuchni,

w części II       -modernizacja – remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu,

w części III      - modernizacja I piętra segment C,

w części IV      - modernizacja II piętra segment C,

w części V       - modernizacja III piętra segment C,

w części VI      - modernizacja IV piętra segment C

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie  nr 1  

Część II

Zgodnie z zakresem prac konieczna jest wymiana wykładziny PCV w pokojach
i przedpokojach remontowanych pomieszczeń. W przedmiarach uwzględniono zdjęcie wykładziny, natomiast w pozycjach dotyczących ułożenia masy samo pionizującej pod nowe PCV, posadzek PCV i cokołów brak powierzchni przedpokoi. Brak sznura do spawania.

Odpowiedź na pytanie 1

W pozycjach dotyczących wylewki samopionizującej, ułożenia PCV i cokołów należy uwzględnić powierzchnię przedpokoi oraz sznur do spawania.

Pytanie  nr 2  

Po zdarciu tapet bądź zmyciu ścian przedmiar przewiduje jedynie przecierkę ścian. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że ściany pokoi są nierówne i nie spełniają standardów przyjętych w wyremontowanej części budynku. Stan ścian i sufitów wymaga dwukrotnego szpachlowania wraz z zamocowaniem narożników aluminiowych. Prosimy o podjęcie decyzji.
Odpowiedź na pytanie 2

Należy przyjąć dwukrotne szpachlowanie oraz zamontowanie narożników aluminiowych.

 

Pytanie nr 3

W nakładach dotyczących remontu tarasu nie ujęto wykonania cokołu z płytek gresowych oraz uszczelnienia tarasu przy ścianie budynku a także obróbek kształtowych po stronie zewnętrznej tarasu dla sprowadzenia wód opadowych.

Odpowiedź na pytanie 3

W nakładach dotyczących remontu tarasu należy ująć wykonanie cokołu z płytek gresowych oraz uszczelnienie tarasu przy ścianie budynku a także obróbki blacharskie po stronie zewnętrznej tarasu.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o weryfikację zestawienia stolarki drzwiowej w budynku C z przedmiarami

 

- drzwiD1,D2 -                projekt zakłada                       - 148szt

w przedmiarach                     - 134szt

- drzwi D5                                   projekt                                    - 25szt

                                         w przedmiarach                      - 24szt

- ścianka S2 EI-120          dymoszczelne                         - 1szt

                                         w przedmiarze                        - brak

Odpowiedź na pytanie 4

Należy przyjąć następujące drzwi

- drzwi D1, D2 – 148 sztuk

- drzwi D5       - 25 sztuk

- ścianka S2 EI – 120 dymoszczelne – 1 sztuka

 

Pytanie nr 5

Na ścianach korytarzy i klatek schodowych oraz sufitach kl. schodowych przyjęto jednokrotnie szpachlowanie. Ściany i sufity są pokryte tynkiem strukturalnym o grubej strukturze baranka pokrytym częściowo farbą olejną. Aby zachować standard
z wyremontowanej części należałoby uzupełnić ściany tynkiem i dwukrotnie przeszpachlować a po wymyciu ścian zagruntować (przyjęto jedynie gruntowanie przed malowaniem). Prosimy o decyzję dotyczącą technologii robót.

Odpowiedź na pytanie 5

Należy uzupełnić tynkiem i dwukrotnie przeszpachlować a po wymyciu ścian zagruntować.

 

Pytanie nr 6

W przedmiarze przyjęto ułożenie płytek gresowych na istniejących schodach i spocznikach, po zdjęciu z nich wykładziny PCV. Schody posiadają stopnice lastrykowe wysunięte w stosunku do podstopni o 3-3,5 cm Aby obłożyć istniejące schody gresem należy uformować schody i założyć okładanie płyt lastrykowych bądź usunąć stopnice i ułożyć płytki gresowe na uformowanych schodach. Prosimy o decyzję.

Odpowiedź na pytanie 6

Należy uformować schody o okładać płyty lastrykowe płytkami gresowymi.

 

Pytanie nr 7

Po wizji lokalnej stwierdzono wysokość stopnia 16,50 cm do 17,00 cm.

W przedmiarach uwzględniono 15,50 cm co zmienia przedmiar.

Odpowiedź na pytanie 7

Należy przyjąć wysokość  stopnia od 16,5cm do 17cm.

Pytanie nr 8

Przedmiar nie przewiduje usunięcia cokołów cementowych na biegach schodowych klatek, naprawy tynków po ich usunięciu oraz szpachlowania, obrobienia biegów schodowych od strony barierki. Prosimy o decyzję.

Odpowiedź na pytanie 8

Należy uwzględnić usunięcie cokołów cementowych na biegach schodowych, naprawy tynków po ich usunięciu oraz szpachlowania i obrobienia biegów od strony barierki.

Pytanie nr 9

W przedmiarze nie ujęto malowania istniejącej balustrady na klatkach schodowych.

Odpowiedź na pytanie 9

Należy ująć malowanie istniejącej balustrady na klatkach schodowych.

 

Pytanie nr 10

W dokumentacji nie określono czy schody mają być wykonane z płytek gresowych stopnicowych. Prosimy o opinię.

Odpowiedź na pytanie 10

Należy przyjąć wykonanie schodów z płytek stopnicowych.

 

Pytanie nr 11

W hallach klatek schodowych na poszczególnych piętrach istnieje szereg urządzeń i instalacji. W wyremontowanych klatkach instalacje ukryto za ścianką z płyty g-k. Czy Inwestor wymaga podobnego rozwiązania w budynku C?

Odpowiedź na pytanie 11

Należy przyjąć rozwiązanie podobne do już istniejących.

 

Pytanie nr 12

Zakres przedmiaru klatek schodowych kończy się na poziomie IV piętra.

Czy remontowi podlega również klatka schodowa powyżej IV piętra. Prosimy o decyzję.

Odpowiedź na pytanie 12

Należy uwzględnić remont klatki schodowej w całości.

 

Pytanie nr 13

Nie uwzględniono demontażu i montażu grzejników, malowania grzejników i rur instalacyjnych. Prosimy o podjęcie decyzji.

Odpowiedź na pytanie 13

Należy uwzględnić demontaż i montaż grzejników, malowanie grzejników i rur instalacyjnych.

 

Pytanie nr 14

W remontowanych pokojach nie uwzględniono wymiany osprzętu elektrycznego.

Czy zachować istniejący?

Odpowiedź na pytanie 14

Należy zachować stan istniejący.

 

Pytanie nr 15

Brak obróbek po poszerzeniu wszystkich otworów drzwiowych.

Odpowiedź na pytanie 15

Należy ująć obróbki po poszerzeniu drzwi.


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, wytworzono: 2009/09/28, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/09/28 16:04:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2009/09/28 16:04:37 nowa pozycja