Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie i odpowiedź nr 1


 

Szczecin 2018-07-16

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.202.3.2018.PR

Znak sprawy: BZP/69/18

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego napostępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego naRemont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania nr 1 wraz
z odpowiedzią:

 

Pytanie nr 1:

 

„W Projekcie Wykonawczym w pkt 6.14. Oświetlenie jest napisane  „Zaprojektowano podświetlenie konstrukcji mostu”…. a potem  „Zasilanie elektroenergetyczne i iluminacja mostu stanowią oddzielną część dokumentacji wykonanej dla niniejszego przedsięwzięcia”. 

Tylko w projekcie budowlanym zamieszczono jedynie rysunek zasilania oświetlenia i iluminacji mostu.

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego  „Zasilania i iluminacji mostu” na stronie Zamawiającego na podstawie którego będzie można dokonać wyceny robót elektroenergetycznych.”

Odpowiedź:

 

Zamawiający w rozdziale XV pkt 3 SIWZ określił zakres zamówienia, tj. wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich […] oraz opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji mostu oraz założenie i opracowanie książki obiektu budowlanego […].

Zakres robót budowlanych został szczegółowo opisany w § 5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 doSIWZ, zgodnie z tymi zapisami Zamawiający nie przewiduje w tym zamówieniu budowy przyłącza, zewnętrznej instalacji zasilania oświetlenia i iluminacji mostu ani innych robót z branży elektrycznej.

 


udostępnił: Biuro ds. zamówień publicznych, wytworzono: 2018/07/16, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Paulina Robaczyńska, dnia: 2018/07/16 15:01:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Robaczyńska 2018/07/16 15:01:48 nowa pozycja