Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi - zestaw 2


 

Szczecin 2018-07-23

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.202.6.2018.PR

Znak sprawy: BZP/69/18

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego napostępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego naRemont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań zestaw nr 2 wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

 

„Do jakiego poziomu można obniżyć lustro wody w jeziorze Rusałka.” 

 

Odpowiedź:

 

Na czas odkopania i remontu fundamentów należy obniżyć poziom wody w Jeziorze Rusałka, przez otwarcie zastawek na istniejących budowlach piętrzących. Wysokość, do której można obniżyć poziom wody w jeziorze Rusałka zależy od aktualnych przepływów w potoku Osówka i dlatego obniżenie należy uzgodnić oraz wykonać pod nadzorem ZUK w Szczecinie i ZWiK w Szczecinie.

 

Pytanie nr 2:

 

„Które części fundamentów przyczółków mają być izolowane, (do przyczółków przylegają fundamenty po wieżyczkach)” 

 

Odpowiedź:

 

Izolację powłokową powierzchni fundamentów mostu należy wykonać jak oznaczono na rys. 5 (poz.7). Powierzchnie ścian gabionów (po dawnych wieżycach) należy zabezpieczyć izolacją powłokową od wysokości 0,50 m poniżej powierzchni terenu do wysokości 0,20 m powyżej powierzchni przyległego terenu.

 

Pytanie nr 3:

 

„W specyfikacji nie jest określona wielkość i grubość płyt granitowych nawierzchni.” 

 

Odpowiedź:

 

Wielkość i grubość płyt granitowych nawierzchni podana jest na rys. nr 6 projektu wykonawczego pt. "Przebudowa przyczółków i gzymsów". Płyty granitowe mają wymiary 500 x 500 x 50 mm. Wskazanie wymiarów płyt granitowych znajduje się także w przedmiarach robót w pozycjach 36 i 37.

 

Pytanie nr 4:

 

„Projekt czasowej organizacji ruchu jest już po terminie, ponadto ustawione zapory U20c uniemożliwiają prowadzenie prac remontowych na moście.

Proszę o informację czy Inwestor uaktualni i poprawi Projekt tak aby Wykonawca mógł prowadzić prac remontowe jak i ustawić zaplecze budowy.” 

 

 Odpowiedź:

 Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu zostało przedłużone do 31 grudnia 2018 r. Tylko na czas transportu materiałów i sprzętu do strefy robót, Wykonawca będzie mógł odstawić zapory U-20c, co jednocześnie nie zwalnia Wykonawcę od zabezpieczenia przed wejściem na teren budowy osób postronnych.

 

Pytanie nr 5:

 

„Proszę o informację czy Inwestor przewidział miejsce poboru energii elektrycznej i wody.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 pkt 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia
o zamówieniu, wskazał iż w ramach umowy „Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
i pokrycie kosztów dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości)”. W związku z powyższym Zamawiający nie wskazuje miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody.


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/07/23, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Paulina Robaczyńska, dnia: 2018/07/23 12:24:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Robaczyńska 2018/07/23 12:24:26 nowa pozycja