Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Michał Przepiera - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2020/09/23
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

odpowiadając na interpelacje jw. informuję, iż dla wybudowania na nowo schodów wraz z podjazdem dla wózków i barierką wzdłuż łącznika ul. 26 Kwietnia z osiedlem Świerczewo konieczne jest sporządzenia dokumentacji projektowej. Przewidywane koszty sporządzenia dokumentacji oraz realizacji zadania to kwota około 200 000 zł w zależności od zakresu robót. Ostateczne koszty realizacji określi kosztorys inwestorski na podstawie opracowanej dokumentacji. Ze względu jednak na już rozdysponowane środki finansowe w chwili obecnej brak jest możliwości realizacji przedmiotowego zadania. Natomiast na uwagę zasługuje fakt, iż przy istniejącym układzie komunikacyjnym nie ma możliwości wykonania podjazdu dla wózków zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi bowiem dobudowanie podjazdu wraz barierką spowodowałoby zawężenie chodnika poprzez wystające elementy podjazdu i barierki, co stwarzałoby zagrożenie dla pieszych korzystających z chodnika na tym odcinku ul. 26 Kwietnia.
Odnosząc się do kolejnej kwestii poruszanej przez Pana a mianowicie wykonania remontu chodnika we wskazanych miejscach w ciągu ul. 26 Kwietnia wyjaśniam, że odpowiedź w tej sprawie została Panu udzielona a przedstawione stanowisko, jako odpowiedź na interpelację 1498 nie uległo zmianie.
W uzupełnieniu powyższego informuję, że brak jest możliwości wymiany pojedynczych płytek chodnikowych ze względu na degradację (zmurszałą, popękaną i uszkodzoną) nawierzchnię na miejscowych większych powierzchniach. Dlatego też również ze względu na występujące odkształcenia i zapadnięcia nawierzchni chodnika (powodujące zastoiny wody opadowej) należy wykonać remont pełną szerokością na wskazanych odcinkach przy zastosowaniu nowego materiału.


 


Interpelacja: Dot. przejścia dla pieszych na oś. Świerczewo
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/09/23, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/09/23 11:36:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/09/23 11:36:13 nowa pozycja