Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Prezydenta Miasta
Odpowiadający:
Daniel Wacinkiewicz - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/02/25
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 332 informuję, że Prezydent Miasta systematycznie spotyka się z mieszkańcami Szczecina oraz odbywa cyklicznie spotkania z Radami Osiedli. Jeżeli wskazany przez Pana zakres tematyczny będzie poruszony, zostanie Pan o tym powiadomiony.
Jednocześnie informuję, że w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej prowadzone są dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące budowy centrum logistycznego:
- dla terenu przy ul. Druckiego – Lubeckiego ( dz. nr 8/5, 8/6, 8/7, 10, 11 z obr. 3019, 9/2 z obr. 3097, 10/1, 11/1, 12/1 z obr. 3101), przy czym wniosek obejmuje budowę dwóch hal magazynowych ( z możliwością lekkiej produkcji) o łącznej powierzchni 55,4 tyś. m2;
- dla terenu przy ul. Druckiego – Lubeckiego ( dz. 7/3, 15/1, 15/3 z obrębu 3032 oraz 1/3, 3/4, 5/1 z obrębu 3035), przy czym wniosek obejmuje budowę jednej hali magazynowej (z możliwością lekkiej produkcji) o powierzchni 23,4 tyś. m2.
Postępowanie dotyczące działek nr: 8/5, 8/6, 8/7, 10, 11 z obr. 3019, 9/2 z obr. 3097, 10/1, 11/1, 12/1 z obr. 3101 jest w toku. Wystąpiono, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie o uzgodnienie inwestycji. W zależności od stanowiska ZDiTM Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podejmie dalsze działania.
Natomiast działki ewidencyjne nr 7/3, 15/1, 15/3 z obrębu 3032 oraz 1/3, 3/4, 5/1 z obrębu 3035 znajdują się na terenie, dla którego sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie. Zgodnie z informacją Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, projekt ww. planu jest w bardzo zaawansowanej fazie - aktualnie w trakcie opiniowania i uzgadniania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym instrumentem kształtowania przestrzeni, w którym możliwe jest uwzględnienie szerokiej gamy uwarunkowań i wymagań, w tym funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych i komunikacyjnych.
W związku z powyższym postępowanie dotyczące działek nr 7/3, 15/1, 15/3 z obrębu 3032 oraz 1/3, 3/4, 5/1 z obrębu 3035 zostało zawieszone, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.), do dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie, lecz nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 r. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zostanie uchwalony, postępowanie zostanie podjęte i kontynuowane zgodnie z obowiązującą procedurą.

Jednocześnie informuję, że w ramach działań dla osiedli położonych w północnych częściach miasta Pion Architekta w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej realizuje następujące działania:
- autorski projekt artystyczny „Szczecińskie Żurawie”, stanowiący częściową realizację projektu prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pt. "Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art",
- autorski mural artystyczny stanowiący częściową realizację projektu prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin” przy ul. Stołczyńskiej 128,
- autorski mural artystyczny stanowiący częściową realizację projektu prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin” przy ul. Stołczyńskiej 161.
W zakresie Programu „Otwarta Północ” prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące realizacji bulwarów wzdłuż brzegu rzeki Odry na wysokości ulicy Grobla oraz w rejonie ulicy Światowida na terenach, które stanowią własność Gminy Miasto Szczecin. Inwestycja będzie realizowana najwcześniej w 2021 roku, po zabezpieczeniu niezbędnych do realizacji środków w budżecie na ten cel. Realizacja bulwarów będzie powiązana z budową nabrzeży w tych rejonach miasta. Lokalizacja pływającego modułu tj. odizolowanego kąpieliska publicznego wraz z tarasem/pomostem do plażowania, przy planowanym bulwarze w rejonie ul. Grobla, została zaproponowana w programie funkcjonalno użytkowym wykonanym dla tego rejonu. Obecnie z uwagi na sąsiedztwo toru wodnego Szczecin-Świnoujście i związaną z nim realizacją programu pogłębienia do głębokości 12,5 m, Urząd Morski określił warunki przebiegu linii nowego nabrzeża zachowującego spójność linii w stosunku do linii sąsiednich nabrzeży Oko i Jachtowego. Ze względu na ten fakt konieczne będzie dokonanie aktualizacji programu funkcjonalno użytkowego dla rejonu ul. Grobla, która odpowie czy będzie można docelowo pozostawić basen w tej lokalizacji.
Ponadto informuję, że podnoszenie standardu komunalnych lokali mieszkalnych poprzez wyposażenie w pomieszczenia łazienek i toalet jest jednym z podstawowych zadań przyjętych w 2016 roku w polityce mieszkaniowej miasta i realizowanym w kolejnych latach. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim, prowadzonym w systemie ciągłym, po zidentyfikowaniu przez zarządców potrzeb, w celu zapewnienia realizacji, proces inwestycyjny podzielony został na dwa etapy: pierwszy - uzyskanie opinii kominiarskiej, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i drugi - wybór wykonawcy w procedurze przetargowej i realizacja. Zasadność podnoszenia standardu komunalnych lokali mieszkalnych jest traktowane priorytetowo.


 


Interpelacja: Dot. zorganizowania spotkania Prezydenta Krzystka z mieszkańcami osiedli Skolwin, Stołczyn, Bukowo, Golęcino–Gocław, Żelechowa, Niebuszewo, Drzetowo–Grabowo w celu omówienia infrastruktury dojazdowej do powstającego Centrum Logistycznego, ...
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/25, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/02/25 15:30:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/02/25 15:30:49 nowa pozycja