Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Prezydenta Miasta
Odpowiadający:
Michał Przepiera - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2020/06/26
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak


odpowiadając na Państwa interpelację uprzejmie informuję, że Miasto Szczecin, podobnie jak inne na terenie całego kraju, boryka się z problemem suszy od przynajmniej trzech sezonów wegetacyjnych. Niemniej Gmina Miasto Szczecin podejmuje szereg działań mających na celu skuteczne zmaganie się z tym problemem. Sytuacja hydrologiczna Polski, a także Szczecina jest śledzona na bieżąco, jak również współczesne trendy występujące w zasadach pielęgnacji zieleni miejskiej ogólnodostępnej, których celem jest minimalizowanie strat w zasobach tej zieleni w związku z brakiem odpowiedniej ilości wody. Obecnie administrator terenów zielonych Zakład Usług Komunalnych nie zleca koszenia traw w okresie największych deficytów w gospodarce wodnej aglomeracji, ograniczono je do niezbędnego minimum. Rozpoczęto akcję polegającą na wykaszaniu miejsc potencjalnie niebezpiecznych np. trójkątów widoczności w pasach drogowych, okolic przejść dla pieszych i wysepek na skrzyżowaniach. W bieżącym roku w ramach realizacji SBO 2019 założone zostaną łąki kwietne na terenie Jeziorka Słonecznego oraz pasa między jezdniami wzdłuż ul. 26 Kwietnia. Zakładanie w przyszłości profesjonalnych łąk kwietnych uzależnione będzie od możliwości finansowych, aczkolwiek rozumiejąc wartość naturalnych użytków zielonych w zakresie problemów hydrologicznych, wprowadzono zasadę nieingerencji ogrodniczej w tych miejscach, w których w naturalny sposób takie stanowiska powstały. Natomiast wskazana w interpelacji propozycja przekształcania trawników w łąki kwietne została przez służby miejskie zajmujące się bieżącym utrzymaniem zieleni, szeroko rozpoznana. Analiza specyfiki takiego rozwiązania pozwala na jego sukcesywne wdrażanie. Jest to ważny trend w utrzymaniu terenów zieleni Miasta Szczecin, pozwalający nie tylko na uatrakcyjnienie wizerunku Miasta, ale też na spełnienie przez obiekt funkcji w zakresie bioróżnorodności i zatrzymaniem wilgotności gleby.

Ponadto pragnę poinformować, że w lutym b.r. Gmina Miasto Szczecin (w ramach poprawy stanu zieleni na terenie Miasta Szczecin), podjęła ścisłą współpracę z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym, zrzeszającym naukowców i ekspertów w zakresie ochrony środowiska, mającą na celu opracowanie dokumentu pn. „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin”. Opracowanie dokumentu ma na celu uporządkowane i jednolite zagospodarowanie zielonych przestrzeni miejskich. Zostaną w nim przedstawione rozwiązania zalecane dla jednostek prowadzących bieżące utrzymanie i eksploatację zieleni w mieście, a także dla nowych inwestycji realizowanych na terenie Miasta Szczecin. W dokumencie zostaną też wskazane konkretne i alternatywne rozwiązania do lokalnej walki ze zmianami klimatycznymi, które będą sukcesywnie wdrażane na terenie Miasta Szczecin.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że w wielu pracach dotyczących występowania biologii kleszcza pospolitego w Polsce zwykle dość pobieżnie i ogólnikowo charakteryzowano środowiska, w których pasożyta odławiano. Szczegółowe badania nad ekologią i wymaganiami siedliskowymi kleszcza pospolitego przeprowadzono głównie w warunkach laboratoryjnych. Wykazały one, że najważniejszym czynnikiem decydującym o obecności jest mikroklimat panujący w określonym środowisku. Aby całkowicie wyeliminować zagrożenie rozprzestrzeniania się pasożyta należałoby utrzymywać kilkucentymetrową wysokość trawnika, co z kolei powodowało będzie odparowywanie wody z powierzchni ziemi, a co za tym idzie szybsze obniżanie się wód gruntowych. Należy podkreślić, że wysokie trawy są również miejscem bytowania i rozrodu wielu pożytecznych organizmów (np. owady, ptaki, drobne ssaki).


 


Interpelacja: Dot. pielęgnacji zieleni i kwietnych łąk miejskich
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/06/26, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/06/26 14:50:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/06/26 14:50:39 nowa pozycja