Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
1997
Siedziba spółki:
ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
Telefony:
91 430-91-00; 91 430-91-44 (fax)
E-mail:
biuro@stbs.pl
Strona WWW:
stbs.pl
Strona BIP WWW:
bip.stbs.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku podjęcia uchwały Nr XXVIII/364/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o Spółce:

Przedmiotem działalności Towarzystwa według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego opisanym w Art.4, jest:

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A);
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B);
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z).

Towarzystwo może zgodnie z art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi, umowy o partycypację w kosztach budowy lokali mieszkalnych, dla osób wskazanych przez te osoby, spełniających wymogi określone w ww. ustawie dla zawarcia umów najmu wybudowanych lokali.

Podstawowym obszarem działania STBS jest 27 kwartałów Śródmieścia Szczecina, w których Spółka zarządza własnym oraz komunalnym zasobem budynkowym i lokalowym. W skład zasobu własnego i komunalnego wchodzi łącznie 12156 lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. Ponadto spółka zarządza lokalami wspólnot mieszkaniowych. Najważniejsze problemy zarządzania zasobem mieszkaniowym koncentrują się w następujących dziedzinach:

 • nowym budownictwie mieszkaniowym,
 • bieżącej eksploatacji istniejących zasobów,
 • polityce remontowej zasobów mieszkaniowych,
 • procesie przekształceń własnościowych.

Z dniem 4 stycznia 2021 r. zostało zarejestrowane w KRS połączenie poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Organy Spółki:

Zarząd:

 • Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu
 • Beata Śmiecińska - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Andrzej Preiss - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Andrzej Posłuszny – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Włodzimierz Waśniewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Salmonowicz - Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Wesołowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Dorota Rutkowska (e-mail: dkabala@um.szczecin.pl), Artur Gumiński (e-mail: agumis@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2003/11/05, odpowiedzialny/a: Łukasz Dajer, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2023/07/27 11:18:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2023/07/27 11:18:29 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2023/07/04 15:09:19 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2022/06/28 14:03:39 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/10/28 10:11:54 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/06/22 12:40:10 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/05/05 12:35:11 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/04/23 11:11:50 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/03/30 08:23:44 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/03/29 14:58:55 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2021/01/05 12:54:12 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:03:52 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 07:59:50 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/05/22 09:17:57 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/04/18 09:53:36 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:46:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:41:50 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:40:06 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:37:24 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:34:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/08/16 14:49:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/06/07 08:59:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:43:21 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:42:03 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/03/29 11:29:50 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/08/17 08:57:08 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/10/06 12:27:23 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/09 09:26:24 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/02/02 10:28:53 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:36:18 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:36:06 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/05/22 07:58:26 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:49:56 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:09:40 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 11:58:35 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/02/25 08:36:05 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/01/13 11:00:15 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/08/01 08:25:54 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/04/18 13:53:23 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 08:56:53 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 08:54:48 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:06:53 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 09:03:32 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/30 14:30:54 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/07 11:40:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:25:29 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/06/15 10:03:05 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/05/26 09:14:49 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:33:34 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:30:55 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:21:54 modyfikacja wartości