Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Tytuł Data wygaśnięcia
obwieszczenie dla stron postepowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych ul. Zdrojowa 23, 25 ogłoszenie aktualne do: 29.02.2024
Obwieszcenie Prezydenta Miasta Szczecin ogłoszenie aktualne do: 01.02.2023
Obwieszczenie - informacja o braku podstaw do podjęcia dalszych czynności w sprawie - hałas ul. Felczaka ogłoszenie aktualne do: 15.09.2022
Obwieszczenie - zawiadomienie o przekazaniu dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - hałas ul. Felczaka ogłoszenie aktualne do: 16.02.2022
Obwieszczenie - zawiadomienie w o wydaniu decyzji zobowiazujacej do sporzadzenia i przedlozenia przegladu ekologicznego - hałas ul. Felczaka ogłoszenie aktualne do: 14.01.2022
Obwieszczenie - zawiadomienie o przekazaniu postępowania wg. właściwości - w czesci dot. wibracji - ul. Felczaka ogłoszenie aktualne do: 14.12.2021
Obwieszczenie - zawiadomienie przed wydaniem decyzji dot. przeglądu ekologicznego - ul. Felczaka ogłoszenie aktualne do: 14.12.2021
Obwieszczenie - zawiadomienie o przekazaniu dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - hałas ul. Felczaka ogłoszenie aktualne do: 11.05.2021
Obwieszczenie - zawiadomienie o wniesieniu odwolania od decyzji zobowiazujacej do sporzadzenia i przedlozenia przegladu ekologicznego - hałas ul. Felczaka ogłoszenie aktualne do: 19.03.2021
obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych ROD UNIKON ogłoszenie aktualne do: 08.03.2021
Obwieszczenie - zawiadomienie w o wydaniu decyzji zobowiazujacej do sporzadzenia i przedlozenia przegladu ekologicznego - hałas ul. Felczaka ogłoszenie aktualne do: 25.02.2021
Obwieszczenie - zawiadomienie w o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow przed wydaniem ecyzji zobowiazujacej do sporzadzenia i przedlozenia przegladu ekologicznego - hałas ul. Felczaka ogłoszenie aktualne do: 03.02.2021
obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na terenie ROD UNIKON ogłoszenie aktualne do: 29.01.2021
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego negatywnego oddziaływania na środowisko - emisji hałasu do środowiska, w związku z użytkowaniem ul. Felczaka w Szczecinie ogłoszenie aktualne do: 27.01.2021
Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie organu do załatwienia sprawy - hałas przy ul. Felczaka w Szczecinie ogłoszenie aktualne do: 18.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.02.2019 r., znak: AP-1.7820.170-7.2018.PM w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ogłoszenie aktualne do: 18.03.2019
Obwieszczenie - Budowa drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo w ramaach zadania pn. Budowa II jezdni obwdnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo ogłoszenie aktualne do: 02.01.2019
Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla drogi krajowej nr 13 na odcinku rondo Hakena – węzeł Kołbaskowo ogłoszenie aktualne do: 01.08.2016
Obwieszczenie dot. Budowy dróg dla rowerów w ciagu Al. Piastów (strona wschodnia i zachodnia) oraz na ul. Ku Słońcu (strona południowa) w Szczecinie, w granicach działki nr 1 obręb 1042 ogłoszenie aktualne do: 08.12.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza ogłoszenie aktualne do: 20.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji - pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza ogłoszenie aktualne do: 13.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogłoszenie aktualne do: 18.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza ogłoszenie aktualne do: 23.10.2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ogłoszenie aktualne do: 26.09.2013
Zawiadomienie o wydaniu zmiany decyzji - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogłoszenie aktualne do: 12.09.2013
Zawiadomienie przez obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ogłoszenie aktualne do: 17.08.2013
Zawiadomienie przez obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ogłoszenie aktualne do: 10.07.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ogłoszenie aktualne do: 25.04.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zajazd Szmaragd ogłoszenie aktualne do: 22.03.2013
Zawiadomienie przez obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ogłoszenie aktualne do: 15.03.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ogłoszenie aktualne do: 02.02.2013
zawiadomienie przez obiweszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego ogłoszenie aktualne do: 07.01.2013
informacja o wydaniu decyzji ogłoszenie aktualne do: 28.12.2012
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ogłoszenie aktualne do: 24.10.2012
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji ogłoszenie aktualne do: 17.08.2012
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji ogłoszenie aktualne do: 17.08.2012
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ogłoszenie aktualne do: 27.07.2012
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ogłoszenie aktualne do: 10.07.2012
Budowa masztu stalowego o wysokości do 10m na terenie części działki nr 73/1 obręb 2009 w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zaqchodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłoszenie aktualne do: 26.06.2012
zawiadomienie o wydaniu decyzji ogłoszenie aktualne do: 03.03.2012
zawiadomienie o wydaniu decyzji ogłoszenie aktualne do: 10.02.2012
zawadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ogłoszenie aktualne do: 07.02.2012
Zawiadomienie o wszczętym postepowaniu ogłoszenie aktualne do: 20.01.2012
obwieszczenie inwestycji celu publicznego dot. budowy stalowej kraty ogłoszenie aktualne do: 18.08.2011
Obwieszczeni Burmistra Miasta i Gminy Gryfino ogłoszenie aktualne do: 18.08.2011
Infomacja o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji ogłoszenie aktualne do: 06.07.2011
Zawiadmienie o wszczęciu postępowania ogłoszenie aktualne do: 10.06.2011
zawiadomienie o wydaniu decyzji ogłoszenie aktualne do: 20.01.2011
Postepowanie w sprawie wydania decyzji - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogłoszenie aktualne do: 08.12.2010
wydanie decyzji - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogłoszenie aktualne do: 02.06.2010
zawiadomienie o wydaniu zmiany do decyzji - instalacja komory lakierniczej przy ul. Pomorskiej 115B w Szczecinie ogłoszenie aktualne do: 02.06.2010