Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia

podanie do publicznej wiadomosci inf. o wydanej decyzji ws. zmiany p[ozwolenia zintegrowanego dla Drobimex Sp. z o.o. w Szczecinie

Nasz znak: WGKIOŚ-II.6223.5-7.2012.JS

UNP: 46790/WGKiOŚ/-XIX/12

                                                                                                                     

                     O B W I E S Z C Z E N I E

 

                     PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

                                   z dnia  15 stycznia 2013 r.

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 38, art. 3 ust. 1  pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

         

                         podaje się do publicznej wiadomości

następującą informację:

 

Na wniosek Drobimex Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kniewskiej 6, 70-846 Szczecin,

Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję

z dnia 14 stycznia 2013r., znak: WGKiOŚ-II.6223.5-6.2012.JS 

orzekającą

 

zmienić, na wniosek strony ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.06.2006r., znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/3/05/06 udzielającą DROBIMEX Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego  na prowadzenie instalacji do uboju drobiu o zdolności przetwarzania  260 ton masy ubojowej na dobę w Zakładzie Produkcji Drobiarskiej, zlokalizowanym przy  ul. Kniewskiej 8 w Szczecinie, zmienioną decyzją Prezydenta Miasta 
z dnia 05.01.2010r., znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/3-1.6/05/06, decyzją z dnia 07.05.2010 r. znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/3-2.1/05/06 i decyzją z dnia 25.08.2010r. znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/3-3.1/05/06, w tym  m.in. orzekającą

 

„udzielić  Drobimex Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do uboju drobiu o zdolności przetwarzania 423 ton masy ubojowej na dobę
w Zakładzie Drobiarskim, zlokalizowanym przy ul. Kniewskiej 8 w Szczecinie.”

 

Każdy ma prawo zapoznać się z treścią ww. decyzji w Urzędzie Miasta Szczecin,

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 5,

codzienne w godzinach od 9ºº - 14ºº.

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2013/01/16, odpowiedzialny/a: Jolanta Sikorska, wprowadził/a: Jolanta Sikorska, dnia: 2013/01/16 11:34:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Sikorska 2013/01/16 11:34:32 modyfikacja wartości
Jolanta Sikorska 2013/01/16 11:27:31 nowa pozycja