Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia

zmiana pozwolenia zintegorwanego ANimex Foods Sp.z o.o SP.k.

WGKiOŚ-II.6223.4A.2016.JS                                                  

UNP: 57802/WGKiOŚ/-XIX/16

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

    PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

      z dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519 t.j.) i art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości:

 1. Na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 09.06.2017 r.) złożony przez ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Sp. k. Morliny 15, 14-100 Ostróda, Oddział w Szczecinie ul. Pomorska 115 b, 70-8112 Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin wszczął postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji uboju trzody chlewnej o zdolności ubojowej do 384 Mg/dobę i zdolności produkcji przetworów mięsnych 200 Mg/dobę.

 

 1. Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego dotyczy instalacji do uboju zwierząt
  w zakresie zmiany wydajności uboju. Aktualnie instalacja posiada wydajność384 Mg/dobę. Po zainstalowaniu nowego urządzenia do ogłuszania żywca wnioskuje się o wprowadzenie drugiej zmiany ubojowej i zwiększenie wydajności instalacji do 600 Mg/dobę. Zmiana ta wymusza wprowadzenie zmian w zapotrzebowaniu na surowce, paliwa, energię elektryczną, ciepło, emisję zanieczyszczeń do powietrza, klimat akustyczny, gospodarkę odpadami.

 

 1. Prezydent Miasta Szczecin stwierdził, iż planowana zmiana polegająca na prowadzeniu instalacji uboju trzody chlewnej o zdolności ubojowej 600 Mg/dobę i zdolności produkcji przetworów mięsnych 200 Mg/dobę stanowi podstawę do zmiany warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego z dnia 10.03.2016 r. znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/2-2.9/05/06 i z dnia 02.12.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6223. 10.2014.JS udzielającego dla Animex Foods Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Morliny 15, 14-100 Ostróda.

 

 1. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania,
  w terminie 30 dni tj. od dnia  27-06-2017 r.do dnia 27-07-2017 r.,w Urzędzie Miasta Szczecin,
  w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 5, codzienne w godzinach od 7.30 – 15.00.

 

 1. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać, w ciągu 30 dni tj. od dnia  27-06-2017 r.do dnia 27-07-2017 r.,
  w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecina, pl. Armii Krajowej 1, sala nr 62, stanowisko 42. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Szczecin.
udostępnił: Prezydnet Miasta Szczecin, wytworzono: 2017/06/27, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Dorota Młynarczyk, dnia: 2017/06/27 11:10:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Młynarczyk 2017/06/27 11:10:32 nowa pozycja