Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia

CR Dąbska inf. o wydanej decyzji ws. zmiany pozwolenia zintegrowanego

Nasz znak: WGKIOŚ-II.6223.8.2015.JS.6

UNP: 87232/WGKiOŚ/-XIX/15

                                                                                                                     

                     O B W I E S Z C Z E N I E

                      PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

                         z dnia  27 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.672 j.t.), art. 38, art. 3 ust. 1  pkt. 11 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t. ze zm.)     

         

       podaje się do publicznej wiadomości

następującą informację:

 

Na wniosek Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia 24 maja 2016 r., znak: WGKIOŚ-II.6223.8.2015.JS  orzekającą

 

zmienić, na wniosek strony ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12.07.2006 r., znak: WGKiOŚ.II.AKo/6430/1/06, zmienioną decyzjami Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2006 r., znak: WGKiOŚ.II.AKo/6430/1/06-1, z dnia 04.02.2008 r., znak: WGKiOŚ.II.AKo/6430/1/07, z dnia 27.07.2010 r., znak: WGKiOŚ.II.AKo/7680/1/09, z dnia 02.08.2012 r., znak: WGKiOŚ-II.6223.3.4.2012.SB i z dnia 24.11.2014 r., znak: WGKiOŚ-Ii.6223.9.2014.JS, udzielającą Szczecińskiej Energetyce Cieplnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Ciepłowni Rejonowej „Dąbska”, zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 36

 

 

Każdy ma prawo zapoznać się z treścią ww. decyzji w Urzędzie Miasta Szczecin,  w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 5, codzienne w godzinach od 9ºº - 14ºº.

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/05/31, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Jolanta Sikorska, dnia: 2016/05/31 14:48:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Sikorska 2016/05/31 14:48:39 nowa pozycja