Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Weryfikacja

Projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przechodzą kolejne etapy weryfikacji. Pomysły trafiają do właściwych merytorycznie jednostek miejskich, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość ich realizacji. Następnie projekty podlegają weryfikacji w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego oraz na wypadek odwołania od decyzji Rady w Komisji Odwoławczej.

 

Etap I. Weryfikacja formalna
Weryfikację formalną projektów przeprowadza Biuro Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta, które sprawdza poprawność wniosków pod względem:

 • sposobu i terminu złożenia projektu,

 • poprawności i kompletności dokumentów,

 • poprawnego podania lokalizacji,

 • przyporządkowania do kategorii: Zielonego SBO lub lokalnego pod względem zgodności lokalizacji i puli środków,

 • udzielenia wymaganych zgód i oświadczeń,

 • zgodności z zasadami ogólnodostępności dla mieszkańców.

Etap II. Weryfikacja merytoryczna
Weryfikacja merytoryczna ma na celu sprawdzenie możliwości realizacyjne projektów. To moment, w którym możliwe są zmiany, doprecyzowanie treści wniosków oraz kosztorysów. Projekty są poddawane szczegółowej analizie a wszelkie konieczne zmiany konsultowane z autorami.

Jednostki miejskie opiniują wnioski według kryteriów merytorycznych m.in.:

 • zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • możliwości realizacji we wskazanej lokalizacji,
 • możliwości realizacji w określonym czasie,
 • zgodności z kompetencjami miasta,
 • kosztów realizacji pomysłu,
 • zgodności ze strategiami i programami miasta,
 • zgodności z zasadami ogólnodostępności dla mieszkańców,
 • zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Etap III. Weryfikacja w Radzie ds Budżetu Obywatelskiego i Komisji Odwoławczej
Po ocenie formalnej i merytorycznej, projekty mieszkańców są przekazane Radzie i Komisji. Ich zadaniem jest zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo.

Zadaniem Rady jest przygotowanie i zatwierdzenie listy do głoswania na której znajdują się projekty Zielonego SBO i lokalne, w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną jednostek miejskich. Radę ds. Budżetu Obywatelskiego tworzą przedstawiciele mieszkańców Szczecina, organizacji pozarządowych, Rad Osiedli Miasta Szczecin, jednostek miejskich.

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie odwołań autorów projektów od decyzji Rady o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie przez mieszkańców. Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję o skierowaniu projektu na listę do głosowania, bądź decyduje o ostatecznym odrzuceniu projektu.W jej skład wchodzą przedstawiciele Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Szczecin oraz autorzy zwycięskich projektów SBO z poprzednich edycji.

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2024/01/03 09:21:12, odpowiedzialny/a: Adam Kulikowski, wprowadził/a: Adam Kulikowski, dnia: 2024/01/03 09:46:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adam Kulikowski 2024/01/03 09:46:49 modyfikacja wartości
Adam Kulikowski 2024/01/03 09:21:12 nowa pozycja