Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wnioski Przedsięwzięć Oddziaływujących na Środowisko


Nr wnioskuData wnioskuNazwa przedsięwzięcia
1/222022-02-10
1/152015-10-12
2/112011-08-08
1/112011-08-08„Modernizacji i rozbudowie warsztatu samochodowego, budowie myjni samoobsługowej i adaptacji budynku gospodarczego na cele przechowywania odpadów selekcjonowanych, wraz z zagospodarowaniem terenu, i budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Ludowej 8 w Szczecinie.”
11/102010-08-31Przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na Os. Warszewo obejmująca ulice: Jemiołową, Polnych Kwiatów, Cieszyńską, Podmokłą, Czeską, Sarnią do ul. Rostockiej ( II Etap ) w Szczecinie
10/102010-08-04zmiana decyzji ( aneks nr 3) dotyczącej budowy centrum handlowo-usługowego TURZYN przy ul. Boh. Warszawy 42/43
9/102010-05-27Przebudowa i rozbudowa hali magazynowo-sklepowej na Centrum Handlowe "ASTRA" przy ul. Struga 42 w Szczecinie.
6/102010-03-19Budowa pomostów pływających wraz z doprowadzeniem zewnętrznej inst. wodociągowej i elektrycznej w przystani jachtowej Jacht Klub AZS przy ul. Przetrzennej 9 w Sz-n (dz. nr 1/53, 1/41 obr. 4001, dz. nr 4/2 obr. 4304)
7/102010-03-08rozbudowa i przebudowa salonu samochodów osobowych z częścią serwisową i zapleczem socjalnym wraz z instalacjami przy ul. Struga 78a w Szczecinie;
4/102010-02-01przebudowa układu drogowego-Galeria Kaskada w Szczecinie-Al.Niepodległości ,ul.Obrońców Stalingradu, Plac Żołierza,Plac Zgody,Al.Papieża Jana PawłaII,Plac Brama Portowa,ul.Św.Wojciecha,ul. Kaszubska, ul. Bogurodzicy
3/102010-02-01
2/102010-01-21budowia dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w Szczecinie, w zakresie robót drogowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oświetlenia ulicy, przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV wraz z obudową cieku Glinianka
5/102009-12-21Przebudowa budynków i roboty budowlane dla projektu "Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków szpitala w Szczecinie-Zdunowie", Dz.nr 2/5 obręb 15D - ul. A.Sokołowskiego 11
1/102009-12-21Budowa kotła parowego wytwarzającego energię z biomasy w Elektrowni Szczecin , przy ul. Gdańskiej 34 A na działkach nr: 3/1 z obrębu 1093; 41/3 i 62 z obrębu 1092 i 2/2 z obrębu 1094 przebudowa wjazdów.
62/092009-12-17dokończenie budowy jednokondygnacyjnej hali magazynowej hurtowni materiałów budowlanych na halę z wydzieloną dwukondygnacyjną częścią zaplecza socjalno - biurowego dla potrzeb galwanizerni i zakładu obróbki metali wraz z infrastrukturą techniczną ul. Cukrowa dz.nr 8/23, 8/25, 8/53 o. 2126 Szczecin
61/092009-12-09Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie, w zakresie robót drogowych, wymianie torowiska tram-wajowego, wymianie magistrali wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
59/092009-11-18Przedsiębiorstwo Handlowe HL - Leszek Hasiewicz -Przebudowa istniejacej stacji paliw wraz z rozbudową o obiekt usługowo-socjalny oraz obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, ul. Cukrowa 28, 71-004 Szczecin
55/092009-11-05
54/092009-10-30Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki przy ul. Szosa Polska - Nad Stołczynką (działki nr 11/4, 12/2, 13/2, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7 z obrębu nr 3203).
60/092009-10-29"Multiko" Narkiewicza Sp. J. - projekt zamienny, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania hal magazynowo-biurowo-socjalnych na halę produkcyjno-magazynową, ul. Cukrowa 12d, 71-004 Szczecin
52/092009-10-28Zmiana decyzji Nr 317/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.12.2007r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie bazy techniczno – eksploatacyjnej (stacji przeładunkowej odpadów komunalnych), położonej w granicach działek nr nr 3/9, 3/13, 3/14, 3/15 z obrębu nr 1118 przy ul. Księżnej Anny 9 w Szczecinie
51/092009-10-27budowa kompleksu zabudowy usługowej Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego wraz z garażem podziemnym, parkingami, układem dróg wewnętrznych, zespołem boisk i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie (dz. nr 3/7, 3/5, 1/8 obręb 1002)
57/092009-10-23Przebudowa ul. Warcisława w Szczecinie od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z przebudową ul. Bocianiej od skrzyżowania ulic Warcisława-Rostocka do włączenia w ul. Wkrzańska
49/092009-10-20Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Centrum-Handlowo-Usługowe"Galeria Kaskada w Szczecinie przy ul.Św. Wojciecha/Kaszubska/Niepodległości/Obronców Stalingradu
45/092009-10-15zmiana pozwolenia na budowę : sieci kanalizacyjnej i wodociagowej dla lewobrzeżnej części Szczecina- Kolektor tłoczny "Nad Odrą"-temat dodatkowy
43/092009-10-14Budynek mieszkalny jednorodzinny z dobudowanym warsztatem samochodowym i infrastrukturą techniczną ul. Balińskiego 13a, Szczecin
53/092009-10-13budowa Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Al. Piastów 45-50 w Szczecinie ( działka nr 20/8 i 22”dr” obręb 1042)
40/092009-10-02Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin
50/092009-09-30Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznychdo wymogów fachowo-sanitarnych oraz budowa dróg, parkingów, instalacji zewnętrznych, lotniska dla śmigłowców na terenie szpitala -działka nr 2/5, obręb 4015 przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie
48/092009-09-30Budowa stanowiska rozładunku cystern kolejowych z kwasem siarkowym w "Fosfan" S.A. ul. Nad Odrą 44 działka nr 6/1 z obr. 3063 w Szczecinie
41/092009-09-28budowa chłodni składowej o pojemności 10 000 t wraz z budynkiem socjalno – biurowym i niezbędnymi urządzeniami technicznymi przy ul. Władysława IV Nr 1 w Szczecinie (dz. nr 12/2, 98/2, 12/4 obręb 1084, nr 1/2, 2/7 obręb 1083).
46/092009-09-11hala produkcyjno-magazynowa z silosami oraz zewnętrznym rolotokiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 64/2, 64/31, 64/32, 64/30, 286 obr. 4198 przy ul. Pyrzyckiej 3a w Szczecinie
42/092009-09-09zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji: przebudowa i rozbudowa o część biologiczną, mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków "Zdroje" w Szczecinie, ul. Wspólna 41-43
38/092009-09-09Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie - Zadanie IA - ul. Felczaka, Janosika, Wąska
47/092009-09-03Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej "GLINKI" z miejscami postojowymi w rejonie ul. Szosa Polska, Policka w Szczecinie
37/092009-08-28budowa budynku hali magazynowej, hurtowni artykułów spożywczych, przemysłowych, gospodarstwa domowego, chemii gospodarczej z częścią biurowo -socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi przy ulicy Gdańskiej nr 13 w Szczecinie na działkach nr 5/21, nr 5/11, nr 5/12, nr 4/4 i nr 5/4, obręb nr 1094.
35/092009-08-18budowa ul.Jantarowejn na osiedlu Warszewo w Szczecinie w zakresie robót drogowych, kanalizacji sanitarnej i desczowej, sieci wodociagowej, gazowej i energetycznej
29/092009-08-10Rozbudowa stacji paliw SHELL, ul. Szosa Stargardzka 7, Szczecin
28/092009-07-31„Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Woje-wódzkim Szpitalu Zespolonym" obejmujące prze-budowę i rozbudowę istniejącego budynku oraz budowę łącznika przy ul. Arkońskiej4 wSzczecinie
32/092009-07-29rozbudowa terminalu magazynowo – przeładunkowego ciekłych produktów naftowych przy ul. Ks. Kujota 8 w Szczecinie (dz. nr 33 obręb 1084)
36/092009-07-27budowa węzła betoniarskiego w Szczecinie przy ul. Fabrycznej 1 działka nr 5/1 obr. 3063
31/092009-07-06"budowa ronda i łącznic drogowych na węźle Morwowa z włączeniem w układ autostrady A6"-przebudowa slrzyżówania, budowa chodników, wjazdów do posesji, murkó oporowych, zabezp. skar[, wycinka kolidującej zieleni, wyk. kanal. deszcz., oświetl.ulicznego, ekranów akustycznych
24/092009-07-03Budowa sieci cieplnej; ul. Oraczy - Mieszka I dz. 159/2, 159/1, 131/43, 131/35, 121, 123/2, 123/8, 123/43 obr 2141.
27/092009-06-30Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na Osiedlu Warszewo od ul.Duńskiej przez ul. Jemiołową, Nowokresową, Kresową do ulicy Ks. Warcisława I ( I Etap ) w Szczecinie,
26/092009-06-30Sieć cieplna 2xDn 250 mm od komory D1-20 przy ul. Wiosennej do kotłowni przy ul. Gierczak wraz z odrzutem 2xDn 100 mm w ul. Koszarowej (z wyłączeniem terenu kolejowego PKP S.A.) – po działkach nr: 12/11, 12/18, 12/21, 13/2, 14/2, 15/1, 19, 23, 28/2, 30/1, 36, 37, 42, 89/3 z obrębu 4036; nr: 12/1, 16, 17/8 z obrębu 4037; nr: 3, 12/5 z obrębu 4051 i nr 2 z obrębu 4054
25/092009-06-29Centrum Handlowo-Usługowe "TURZYN"- Aneks Nr 2 do decyzji opozwoleniu na budowę nr 602/05 z dnia 29.04.2005 r. oraz nr 1071/08 z dnia 11.07.2008 r.,ul. Boh. Warszawy 42/43
23/092009-06-23przebudowa sieci cieplnej 2 x Dn 300mm, położonej w granicach działek: nr 2/2 i nr 5 z obrębu nr 1090 w rejonie ulic Gdańska i Piesza w Szczecinie.
56/092009-05-21zmiana decyzji o pozwoleniu na bud.nr 1860/08 budowa 2 salonów samochodowych TOYOTA i LEXUS ul.Mieszka I dz.nr 13/17 o.21367 Szczecin
21/092009-05-15Budowa V Etapu Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulic Arkońskiej - Niemierzyńskiej w Szczecinie, w zakresie robót drogowych, torowych, mostowych, sanitarnych, energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, konstrukcyjnych, elektrotrakcyjnych i rozbiórkowych
39/092009-05-08wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców dla Potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSK Nr 1 PAM na terenie Placu Polskiego Czerwonego Krzyża, na działce 18/2 w obrebie 2061 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 36/3 i 91 w obrębie 2061
58/092009-05-07zmiana do decyzji o pozwoleniu na budowę (aneks nr 2 ) nr 1860/08 z dnia 19.11.2008r. "budowa 2 salonów samochodowych TOYOTA, LEXUS przy ul. Mieszka I dz.nr 13/17 o.2136- aneks w zakresie zewnętrznych instalacji
33/092009-05-07stacja bazowa telefonii komórkowej GSM Plus 42832 Szczecin Spiska na dachu budynku przy ul.Gorlickiej 2 w Szczecinie - nadbudowa istniejącego masztu, montaż anten
20/092009-04-29Rozbudowa stacji bazowaj PTC BRS 33331 Szczecin wraz ze wzmocnieniem i remontem komina ceramicznego usytuowanego na terenie Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ul. Pułaskiego 10
19/092009-04-28
30/092009-04-24BUDOWA DRÓG: SOWIEJ, OWCZEJ, PAŚNIKOWEJ I KURZEJ NA OSIEDLU KIJEWO W SZCZECINIE
22/092009-04-20kontynuacja budowy ze zmianą funkcji budynku 2B (pawilon rehabilitacyjny) dla potrzeb ginekologii i położnictwa wraz z niezbędnymi elementami i infrastrukturą towarzyszącą ( w tym budowa parkingu na 100 miejsc postojowych)w granicach działki Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie przy ul. Mącznej 4, działka nr 20 z obr. 4163, działka nr 123, 124 z obr. 4189
18/092009-04-17„Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi", ul. Strzałowska 22 w Szczecinie
17/092009-03-18Zmiana decyzji nr 1334/07 o pozwoleniu na budowę trzech budynków mieszkalnych wielo-rodzinnych A, B, C ul. Ks.Warcisława I - parkingi
8/092009-02-27wniosek o pozwolenie na budowę; Budowa zespołu budynków warsztatowo-biurowych z garażami,wiatami,trafostacją,portiernią i myjnią wraz z zagospodarowaniem terenu,niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórką istniejących obiektów; Szczecin,ul.Golisza 10, dz.nr 1/5,1/9 ob.3023, nr 8/16,8/8,8/7 ob.3097
9/092009-02-20Wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę przepompowni wody "Niebuszewo" przy ul. Warcisława - sieci i obiekty technologiczne
10/092009-02-17Budowa zespołu biurowo- handlowo -usługowego POSEJDON polegająca na przebudowie ( z przywró-ceniem oryginalnego wystroju elewacji), zmianie sposobu użytkowania, częściowych wyburzeniach i rozbudowie budynku handlowego przy al. Niepodległości, pl.Brama Portowa, pl. Zwy- cięstwa, ul. Kaszubskiej i ul. Partyzantów w Szczecinie wraz z parkingiem wielokondygnacyj-nym, urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu oraz zagospodarowania terenu - działki nr 4/1, nr 4/8 nr 4/9, nr 4/11, nr 2/12, nr 2/11, nr 2/10, nr 2/8, nr 19, nr 5/1, nr 20/1 obręb nr 1040, działka nr 12/8 obręb nr 1041,
13/092009-02-13Przebudowa infrastruktury drogowej w Porcie Szczecin w rejonie przeładunków masowych (dz. nr 50/12, 52/1, 49/10, 6/8 obręb 1084) i drobnicowych (dz. nr 3/7, 3/9, 3/11, 3/13, 3/14, 15/1, 17/7, 18, 20).
7/092009-02-06Magistrala wodociągowa ul. Warcisława, Wkrzańska
2/092008-12-30kanał sanitarny o śr. 0,20m i rurociąg tłoczny o śr. 90 mm w ramach inwestycji budowa kanalizacji ściekowej , przepompowniścieków , rurociągów tłocznych, linii kablowych 0,4kV i kabli sygnalizacyjnych oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego n aterenie portu Szczecin - działka nr 4/13z obr. 1107 poza obszarem portu
11/092008-12-29rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w Porcie Szczecin (działka nr 3/14 obręb 1084 przy ul. Hryniewieckiego).
5/092008-12-23budowa baterii silosów o pojemności 40000 ton na działce nr 3/14 z Obr 1084 przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie
1/092008-12-18zmian decyzji Nr 804/06 z dnia 06.06. 2006r. poprzez zatwierdzenie aneksu nr 2 obejmującego zmianę trasy rurociągów tłocznych i linii światłowodowych na wyspie Puckiej w Szczecinie
19/082008-12-10zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo - garażowego na trzystanowiskowy warsztat mechaniki samochodowej przy ul. Kieleckiej 46 w Szczecinie
18/082008-12-09 „Budowy Stanowiska Rozładunku Cystern kolejowych z kwasem siarkowym na terenie Fosfan S.A przy ul. Nad Odrą 44/65 w Szczecinie” W związku z powyższym – w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej w pokoju nr 249; tel. 42-45-556
4/092008-11-28hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem socjalno-biurowym, dojazdami i niezbędną infrastrukturą oraz zmiana zasilania kotła gazowego z gazu płynnego na gaz ziemny w istn. budynku przy ul. Pomorskiej 53b;
17/082008-11-27- przebudowa infrastruktury kolejowej w Porcie Szczecin na terenie położonym przy Nabrzeżach : Rumuńskim, Węgierskim, Polskim i Angielskim, Belgijskim i Holenderskim, Czeskim i Słowackim, Regalia, Katowickim, Chorzowskim, Gliwickim, Bytomskim, Wałbrzyskim, Noteckim, Górnośląskim, Parnica ( działki nr: 3/9, 3/11, 15/1, 3/7, 3/14, 14/18, 50/12, 49/10, 45/1, 44/8, 5/4 z obr. 1084 oraz dz. nr 14/2 z obr. 1095) w Szczecinie.
6/092008-11-20budynek biurowo-socjalny przy ul. Transportowej 1 w Szczecinie, dz. nr 1/21 z obr. 4193
3/092008-11-20Budynek biurowo-socjalny przy ul. Transportowej 1 w Szczecinie;
1/082008-11-12STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL NR 9605/3808 SZCZECIN DĄBIE 2 UL. GIERCZAK 36-38, SZCZECIN
8/102008-11-04Baza firmy spedycyjno-transportowej "Trans-Kaj" Szczecin, ul. Przyszłości 1D, dz. nr 352/3 i 340/1 obr. 4196 - projekt zmian do decyzji nr 626/05 z dn. 09.05.2005 r.
16/092008-10-17Budowa sieci cieplnej od komory D1-20 przy ul. Wiosennej do kotłowni gazowej przy ul. Gierczak 9 wraz z odrzutem w ul. Koszarowej.
12/092008-10-16Budowa hali produkcyjno – magazynowej z silosami do składowania gipsu przy ul. Pyrzyckiej 3a w Szczecinie (dz. nr 64/2 obręb 4198), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi i zewnętrznym zadaszonym rolotokiem (dz. nr 64/2, 64/31, 64/32, 64/30, 286 obręb 4198)
14/092008-09-26Budowa w miejscu istniejącego parkingu lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (działka nr 18/2 z obrębu nr 2061 przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża).
44/092008-08-08Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego przy ul.Dębogórskiej 7/8 w Szczecinie
14/082008-07-31wytwórnia mas bitumicznych przy ul. Bielańskiej
15/082008-07-17STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ NR SZC 1040F UL. SZYBOWCOWA 28, SZCZECIN
12/082008-07-17budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
11/082008-07-17zakład zbierania i magazynowania złomu i metali wraz ze stacją demontażu pojazdów
15/092008-07-15wniosek o pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 35/12, 38/36 z obr. 2038 przy ul. Krasińskiego w Szczecinie
10/082008-07-14budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmińskiej, Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej i Rożnowskiej w Szczecinie
16/082008-06-30STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ PTC NR 33310 UL. NARZEDZIOWA 15, SZCZECIN
13/082008-06-30bud. biurowo-magazynowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Szczecin, ul. Zimowa 6,8,10,12,14 i ul. Kmiecika 17,19 oraz budowa odcinka drogi w działce nr 31 obr. 4051
7/082008-06-18budowa stacji bazowej sieci P4 na nieruch przy ul. Srebrnej 62
5/082008-05-20ENEA operator Sp. z o.o.Poznań,ul.Strzeszyńska 58
6/082008-04-23STACJA SERWISOWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH MERCEDES BENZ-UL. POMORSKA 88, SZCZECIN
8/082008-03-19ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO PROPAN-BUTAN DZIAŁKI NR 2/2 I 3/2 Z OBRĘBU 4214 PRZY UL. TCZEWSKIEJ W SZCZECINIE
9/082008-02-29przebudowa części hali magazynowej na zakład przetwórstwa sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz budowa stalowej wiaty magazynowej, ul. Miła - dz. 10/3, 10/4 i 19 obręb 4056
3/082008-01-23sieć kanalizacyjna w ul. Marmurowej w Szczecinie
4/082008-01-21przebudowa części segmentuc budynku produkcyjnego nr 5 ul. Pomorska 115BUiAB