Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kierownicy

Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Adamowski Dariusz Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Kierownik Referatu 243 91 4245620
Arent Marcin Wydział Księgowości Referat windykacji dochodów majątkowych Kierownik Referatu 126 91 4245412
Bińkowska Marta Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Zespół Inżynierii Kierownik Zespołu 005 91 4245747
Bołtrukiewicz Urszula Biuro Obsługi Urzędu Referat ds. archiwum Urzędu Kierownik ds. Archiwum P140 91 4351119
Borko-Niemiro Irena Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zespół Organizacyjno-Administracyjny Kierownik Zespołu 2132 91 4245183
Borysewicz Anna Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Zespół Urbanistyczny Północ Kierownik Zespołu 205 91 4245750
Budniak Małgorzata Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biuro Obsługi Interesantów Kierownik 2133 91 4245185
Charęza Marcin Wydział Gospodarki Komunalnej Referat ds. organizacji ruchu Kierownik Referatu 22 91 4245614
Chechelska Katarzyna Szczecińskie Centrum Świadczeń Referat Dodatków Mieszkaniowych Kierownik Referatu 12A 91 4427154
Chmielewska Aleksandra Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Główny Księgowy 2127 91 4245197
Cichecka Sylwia Wydział Inwestycji Miejskich Referat ds. Terenowo-Prawnych Kierownik Referatu 149M 91 4245488
Czasnojć Mariusz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Starszy Inspektor - Kierownik 008 91 4245151
Diug Joanna Wydział Architektury i Budownictwa Referat Północ Kierownik Referatu 264A 91 4245583
Dobrowolska Dorota Wydział Architektury i Budownictwa Referat Prawobrzeże Kierownik Referatu 209 91 4245571
Falkiewicz-Szult Radosław Wydział Spraw Społecznych Zespół ds. Integracji Społecznej Kierownik Zespołu 336L 91 4351145
Frydrychowicz Iwona Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Referat Orzecznictwa Kierownik Referatu 10 91 4245763
Furmańczyk Dorota Wydział Architektury i Budownictwa Referat ds. architektury - warunki zabudowy Kierownik Referatu 256 91 4245569
Gabinowska Joanna Biuro Dialogu Obywatelskiego Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Kierownik Referatu 335M 91 4245914
Galikowska Ariadna Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności Kierownik Referatu 62
Gałgańska Aleksandra Wydział Zarządzania Finansami Miasta Referat planowania i realizacji budżetu Miasta Kierownik Referatu 321 91 4245065
Grzywna Patrycja Wydział Zarządzania Projektami Referat ds. zarządzania projektami i Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina Kierownik Referatu 409 91 4245816
Haraburda Jolanta Szczecińskie Centrum Świadczeń Biuro Obsługi Interesanta Kierownik Referatu 12A 91 4427120
Hnatkowska Agnieszka Wydział Informatyki Referat Portali Informacyjnych Kierownik Referatu 235 - 310 91 4245713
Jagiełło Irena Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Pojazdów Kierownik Referatu 51
Jakubowska Anna Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Dział Administracyjno-Gospodarczy Kierownik Działu P04 91 4245037
Jankowska Paulina Wydział Oświaty Referat Finansowy Kierownik Referatu Finansowego 357 91 4351219
Jankowski Grzegorz Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów Kierownik Referatu 318A 91 4245522
Jasińska Agnieszka Wydział Księgowości Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Kierownik Referatu 138 91 4245718
Kaczkiełło Anna Wydział Oświaty Referat Organizacji i Nadzoru szkół i placówek oświatowych Kierownik Referatu 359 91 4245624
Kaczorowska Anna Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej Kierownik Referatu 6 91 4245380
Kamińska Agata Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Dział Zaopatrzenia i Transportu Kierownik Działu 336S 91 4351160
Kardel Anna Wydział Organizacyjny Referat Skarg i Wniosków Kierownik Referatu 13 91 4245243
Kawecka Izabela Szczecińskie Centrum Świadczeń Referat Świadczeń Wychowawczych Kierownik Referatu 107 91 4472571
Kaźmierczak Tomasz Wydział Architektury i Budownictwa Referat Zachód Kierownik Referatu 204 91 4245574
Kęsicki Jarosław Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Kierownik MCZK 55 91 4223719, 91 4245687
Klimek Sławomir Wydział Informatyki Referat Oprogramowania Kierownik Referatu 235 - 311 91 4245720
Klupa Jerzy Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Referat Spraw Obronnych Kierownik Referatu 57 91 4245688
Kobiak Katarzyna Biuro Obsługi Interesantów Referat obsługi kancelaryjnej Kierownik Referatu 42
Koksa Magdalena Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Kierownik Zespołu 23 91 4351190
Komincz Aleksandra Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pracownia Weryfikacji i Baz Danych Kierownik Pracowni 2141 91 4351247
Kopocińska Jolanta Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Kierownik Referatu 18 91 4245851
Korzeniowska Ewa Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pracownia Katastru Nieruchomości Kierownik Pracowni 2121 91 4802074
Kotarska Maria Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych Kierownik Kancelarii Tajnej Kierownik 230 91 4245696
Kotiasz Waldemar Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zespół Informatyki Kierownik Zespołu 2116 91 4245188
Kowalczyk Agata Wydział Ochrony Środowiska Zespół ds. klimatu Kierownik Zespołu 360A 91 4351149
Krauze Katarzyna Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Zespół Komunikacji Kierownik Zespołu 203 91 4245742
Krynicka Iwona Wydział Informatyki Referat Obiegu Dokumentów Kierownik Referatu 235 - 310 91 4245717
Krysiak Marcin Wydział Gospodarki Komunalnej Referat ds. gospodarki komunalnej p.o. Kierownik referatu 14A 91 4245634
Krzykała Katarzyna Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat Kierownik Zespołu 326 91 4245612
Krzyżewska Monika Wydział Księgowości Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Kierownik Referatu 123 91 4245397
Kusz Monika Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy Kierownik Referatu 24A
Lipczyńska Iwona Wydział Inwestycji Miejskich Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia Kierownik Referatu 149J 91 4245497
Lisiecka Wioletta Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże Kierownik Zespołu 104 91 4245746
Łukasiewicz Monika Biuro Geodety Miasta Referat Administracji Geodezyjnej Kierownik Referatu 249D 91 4245541
Mackus Magdalena Wydział Księgowości Referat księgowości głównej Kierownik Referatu 133A 91 4245394
Majczyna Anna Wydział Spraw Społecznych Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością Kierownik Zespołu 336M 91 4245664
Majdańska  Joanna Wydział Spraw Obywatelskich Referat Dowodów Osobistych Kierownik Referatu 29
Makowski Andrzej Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Służba Ochrony Mienia Kierownik Zespołu 1 91 4245296
Maniszewska Renata Wydział Gospodarki Komunalnej Referat ds. systemu gospodarowania odpadami Kierownik Referatu 1 91 4245162
Markiewicz Karolina Wydział Spraw Społecznych Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych Kierownik Zespołu 336C 91 4245547
Matusiak Renata Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Referat ds. Mieszkalnictwa Kierownik Referatu 317 91 4245451
Melzacki Arkadiusz Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Referat ds. opłat i analiz Kierownik Referatu 224A 91 4245040
Midera Marta Wydział Informatyki Referat Projektów Kierownik Referatu 235 - 208 91 4245034
Mirek Bożena Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Kierownik Referatu 47 91 4351211
Młynarczyk Dorota Wydział Ochrony Środowiska Referat ds. oddziaływań na środowisko Kierownik Referatu 386 91 4245470
Morawski Adam Biuro Prezydenta Miasta Referat ds. Komunikacji Społecznej i Internetowej Kierownik Referatu 7 91 4245600
Mroczkowska Joanna Wydział Egzekucji Administracyjnej Referat ds. egzekucji należności pieniężnych rejony VII-XII Kierownik Referatu 26 91 4245810
Narożna Alicja Wydział Spraw Społecznych Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej Kierownik Zespołu 336J 91 4245821
Nowak Justyna Wydział Księgowości Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Kierownik Referatu 124 91 4245403
Paszkiewicz Grzegorz Wydział Informatyki Referat Administratorów Infrastruktury Teletechnicznej Kierownik Referatu 235 - 311A 91 4351260
Pawlaczyk Karolina Urząd Stanu Cywilnego Referat zasobów USC Kierownik Referatu 214
Pawłowski Wiesław Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Starszy Inspektor - Kierownik 008 91 4245151
Piecuch Dorota Szczecińskie Centrum Świadczeń Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Kierownik Referatu 12A 91 4427121
Piotrowska Magdalena Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Referat Techniczny Kierownik Referatu 421 91 4245780
Podniesińska-Drozd Ewelina Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Dział Techniczny Kierownik Działu P095 91 4245319
Prałat Honorata Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych p.o. Kierownik Zespołu 109 91 4245736
Przeworska Emilia Wydział Księgowości Referat rozliczeń finansowych Kierownik Referatu 125A 91 4245413
Ramza Maciej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pracownia Narad Koordynacyjnych Kierownik Zespołu 2147 91 4351248
Rogacka Alicja Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Kierownik Referatu 29 91 4245467
Safader-Domańska Marta Wydział Ochrony Środowiska Zespół Ogrodnika Miasta Kierownik Zespołu 392B 91 4351128
Sandej Małgorzata Szczecińskie Centrum Świadczeń Referat Koordynacji i Nienależnych Świadczeń Kierownik Referatu 1A 91 4427144
Sęk-Zalejko Katarzyna Wydział Ochrony Środowiska Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Kierownik Referatu 287 91 4245633
Skłodowska Dorota Wydział Architektury i Budownictwa Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Kierownik Referatu 203 91 4245582
Słowińska Agnieszka Wydział Informatyki Referat Wsparcia Użytkowników Kierownik Referatu 235 - 211 91 4245708
Sobieski Bartosz Wydział Księgowości Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Kierownik Referatu 150I 91 4245410
Sokołowska Anna Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Zespół Urbanistyczny Śródmieście-Zachód Kierownik Zespołu 208 91 4245744
Sotek Danuta Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Dział Księgowości Główna Księgowa 336X 91 4351150
Strombek Ewa Biuro Geodety Miasta Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii Kierownik Referatu 249B 91 4245266
Szczygieł Kamila Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy Kierownik Referatu 150B 91 4245128
Szlesińska Anna Biuro Prezydenta Miasta Referat ds. Obsługi Organizacyjnej i Współpracy Międzynarodowej Kierownik Referatu 2 91 4245231
Szurpicka Katarzyna Wydział Zarządzania Projektami Referat ds. monitorowania zadań majątkowych Kierownik Referatu 408 91 4245289
Śmiałek Robert Szczecińskie Centrum Świadczeń Referat Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji Kierownik Referatu 21A 91 4427128
Śpiewak-Nowicka Agnieszka Wydział Architektury i Budownictwa Referat Śródmieście Kierownik Referatu 261 91 4245555
Urbanek Dorota Wydział Księgowości Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST Kierownik Referatu 112 91 4351142
Wach Renata Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Kierownik Powielarni P121 91 4245320
Węsierska Monika Wydział Spraw Obywatelskich Referat Rejestracji Pojazdów Kierownik Referatu 62
Wiśniewska Jolanta Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Zespół Ochrony Środowiska Kierownik Zespołu 002 91 4245748
Wiśniewska Wioletta Wydział Oświaty Referat Programów Wspierających Kierownik Referatu 351 91 4351298
Wojnicz Anna Wydział Organizacyjny Referat Kadr i Szkolenia Kierownik Referatu 148A 91 4245886
Wołosiak Rafał Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań Kierownik Referatu 337K 91 4331556
Zdonek Jerzy Wydział Egzekucji Administracyjnej Referat ds. egzekucji należności pieniężnych rejony I-VI Kierownik Referatu 25 91 4245811