Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych z monitoringu i jest Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4351144 lub adresem email: iod@mjog.szczecin.pl 
   
 3. Dane osobowe z monitoringu przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
   
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
   
 5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.
   
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
   
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
   
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2018/05/25, odpowiedzialny/a: dyrektor jednostki, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/05/25 09:14:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 09:14:57 nowa pozycja